Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
NÖROMODÜLASYON VE DİĞER İLERİ YÖNTEMLER

İleri Yöntemler

İleri yöntemler şu şekilde sıralanabilir.

 

  1. Nöromodülasyon
    1. Omur İlik Pili
    2. Periferik stimülasyon
  2.  Vertebroblasti