Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
c. Periferik stimülasyon-omurga dışına elektrodlar yerleştirilmesi

 

Periferik sinir stimülasyonu; Omurga kanalı dışına elektrodlar yerleştirilmesi;

Periferik sinir stimülasyonu (PSS), ağrının yönetimi için kullanılan bir nöromodülasyon tekniğidir. Bu yaklaşımda, ağrılı bölgeye yakın bir yerde yer alan periferik sinirlere (merkezi sinir sisteminden dışarıda olan sinirlere) ince, esnek elektrodların yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir ve elektriksel uyarılar gönderilir. Bu uyarılar, ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını modifiye edebilir veya engelleyebilir.

Beyin, omurilik veya spinal korddan ziyade, vücudun dış bölgelerinde bulunan periferik sinirleri hedef alır.

Tedavi,  aynı spinal kord stimülasyonunda olduğu gibi bir deneme  döneminden sonra kalıcı olarak uygulanabilir. Deneme süresi, tedavinin hastada etkili olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Bu tedavi şu şekilde çalışır:

•          Elektrodlar, ağrıya neden olan veya ağrılı bölgeye yakın periferik sinirlere doğrudan implant edilir.

•          Bu elektrodlar, elektriksel uyarılar göndermek için bir cihaza bağlanır.

•          Elektriksel uyarılar, ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engeller veya azaltır, böylece ağrı hissedilmez.

 

PSS'nin kullanıldığı bazı durumlar şunlardır:

1.         Nöropatik Ağrı: Diyabetik nöropati, postherpetik nöralji veya diğer nöropatik ağrı formlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

2.         Postoperatif Ağrı: Cerrahi sonrası ağrının kontrolü için bazen kullanılır.

3.         Bazı Baş Ağrıları: Örneğin, oksipital nevralji gibi baş ağrılarında etkili olabilir.

4.         Kronik Bölgesel Ağrı Sendromu (CRPS): Bu tür bir ağrıyı yönetmek için de kullanılır.

 

Periferik Sinir Stimülasyonunun avantajları arasında, diğer ağrı yönetimi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalarda etkili olabilmesi ve genellikle daha az invaziv olması yer alır. Ancak, her tedavi yöntemi gibi, PSS'nin de potansiyel riskleri vardır. İmplantasyon sırasında enfeksiyon riski, cilt tahrişi, elektrodun yerinden oynaması veya cihazla ilgili sorunlar yaşanabilir.

Her birey için en uygun tedavi yönteminin ne olacağı, doktorun değerlendirmesi ve hastanın belirtileri doğrultusunda belirlenmelidir.

 

  

 

Periferik sinir stimülasyonu,bluetooth cihazıyla uyaran gönderilmesi