Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
b- Omurgaya yönelik girişimler

b.   Omurgaya yönelik girişimler

1. Boyun bölgesine uygulanan Girişimsel yöntemler

 • Epidural enjeksiyonlar

Boyundan yaklaşım

            Transforaminal yaklaşım

 • Epidural nöroplasti
 • Faset eklemlere yönelik girişimler

            Faset sinirlerin bloku

            Faset sinirlerin radyofrekans termokoagulasyonu

 • İntradiskal yöntemler
 • Stellar Ganglion bloğu
 • Frenik sinir bloğu; Hıçkırık tedavisi

2. Sırt bölgesine uygulanan Girişimsel yöntemler

 • Epidural enjeksiyonlar

Sırttan yaklaşım

Transforaminal yaklaşım

 • Faset eklemlere yönelik girişimler
  • Faset sinirlerin bloku
  • Faset sinirlerin radyofrekans termokoagulasyonu
 • İntradiskal yöntemler
 • Torakal sempatik blok(Bknz Sempatik bloklar)
 • İnterkostal blok

3. Bel bölgesine uygulanan Girişimsel yöntemler

 • Epidural enjeksiyonlar
  • Sırttan yaklaşım
  • Transforaminal yaklaşım
 • Epidural nöroplasti
 • Faset eklemlere yönelik girişimler
  • Faset sinirlerin bloku
  • Faset sinirlerin radyofrekans termokoagulasyonu
 • İntradiskal yöntemler
 • Sakroiliyak eklem enjeksiyonu
 • Sakral sinirlere girişimler
 • Trokanter majora girişimler
 • Kalça eklemine girişimler
 • Diz eklemine girişimler
 • Priformis kası ,siyatik sinir
 • Sempatik sinir blokları (Bknz Sempatik bloklar)
  • Çölyak pleksus bloğu
  • Splanknik sinir bloğu
  • Lomber sempatik blok
  • Hipogastrik sinir bloğu
  • İmpar Ganglion Bloğu

 

Genel olarak  omurgaya yönelik işlemleri sınıflandırdığımız zaman

 1. Epidural bölgeye uygulanan enjeksiyon ve radyofrekans yöntemleri
 2. Faset eklemlere uygulanan  enjeksiyon ve radyofrekans yöntemleri
 3. Epidural bölgeye uygulanan nöroplasti
 4. Omurga çevresinde bulunan eklemlere uygulanan eklem enjeksiyonları ve radyofrekans yöntemleri
 5. Bölgede bulunan kaslara uygulanan enjeksiyonlar
 6. Sempatik sinir blokları

Olarak sınıflandırılabilir.