Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
c2- Torasik sempatik blok

1. Torakal sempatik sinir nedir, görevi nedir, nerede bulunur?

Dorsal sempatik sinirler sırt omurlarının yan tarafından çıkarlar. Bu sinirler kollara giden ağrı duyusunu ve kan akımını kontrol ederler.

 

2. Torasik sempatik blok hangi hastalıklarda uygulanır?

 

  • Kompleks bölgesel ağrı sendromu,özellikle kola vuran ağrılar
  • Omuz-kol sendromu
  • Nöropatik ağrılar
  • Raynaud hastalığı
  • Hiperhidroz, aşırı terleme

kafatası, kemik, skeleton, fosil içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Torasik sempatik zincirin anatomisi

3. İşlem için nasıl bir hazırlık gereklidir?

İşlemden 4 saat önce sıvı ve gıda alımı kesilmelidir. Ancak başka hastalıklar nedeniyle kullanmakta olduğunuz ilaçlardan doktorunuzun izin verdiklerini az miktar suyla almalısınız. Kolye, küpe, saat, yüzük, bilezik gibi takılarınızı çıkarmış olarak geliniz. İşlemden sonra size refakat edecek bir yakınınızla birlikte gelmelisiniz.

4. İşlemin faydaları nelerdir?

İşlem sonrası genellikle 15-20 dakika içinde ağrı azalmaya başlar. Aynı zamanda etkilenen kolda kan akımının artmasına bağlı olarak kolun ısısı da artmaya başlar.

5. Nasıl uygulanır?

İşlemden önce sizden yasal zorunluluk gereği bir aydınlatılmış onam formu imzalamanız istenir. Hastaya damar yolu açıldıktan sonra ameliyathane koşullarına alınır ve nabız, tansiyon, kan oksijen düzeyi ve solunum ölçümleri alınır. Bu değerler işlem boyunca sürekli olarak takip edilir. Hasta yüzüstü yatar ve damar yolundan sakinleştirici ilaçlar uygulanır.

Antiseptik solüsyonlarla bölge temizlenip örtülür. Daha sonra iğnenin sırttaki giriş yeri tespit edilir ve görüntüleme cihazı aracılığıyla doğrulanır. Giriş yeri lokal anestezikle uyuşturulduktan sonra boyalı madde verilerek görüntüleme cihazı altında tekrar doğrulanır ve lokal anestezikle steroid karışımı injekte edilerek blok gerçekleştirilir.

oda, sahne, iç mekan, hastane odası içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldusanat, monokrom, tek renkli, siyah beyaz, monokrom fotoğraf içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Torasik sempatik blok

6. İşlem sonrası neler olabilir?

Girişim bölgesindeki damarlara girilmesi kanamaya, akciğer zarına temas öksürüğe neden olabilir. Bununla birlikte yemek borusu ya da soluk borusu yaralanması da gelişebilir. Ama bütün bunlar son derece nadirdir. Görüntüleme cihazı doğru kullanıldığı takdirde yok denecek kadar azdır. İşlemden hemen sonra ağrı ve diğer şikayetlerde azalma olması işlemin başarılı olduğunun göstergesidir.

7. Torasik sempatik bloğun amacı nedir?

Bloğun amacı sırt bölgesindeki sempatik sinir sisteminin sinirlerini bloke etmektir. Sempatik sinirlerin bloğu ağrı, şişlik, kızarıklık ve terleme gibi şikayetlerin azalmasını ve kolun hareketlerinin düzelmesini sağlar.

8. İşlem ne kadar sürer?

İşlem 15-20 dakika sürer ve ameliyathane koşullarında uygulanır.

9. İşlem ağrılı mıdır?

İşlem sırasında hem iğne giriş yeri uyuşturulur, hem de damar yoluyla sakinleştirici ilaçlar verilir. Dolayısıyla ağrı hissetmezsiniz.

10. İşlemden sonra ne yapmalıyım?

İşlemden sonra 4-5 gün istirahat önerilir. Yemek, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Bunların dışında sizi rahatsız etmeyecek yatış pozisyonunda sürekli istirahat etmelisiniz. Çalışan hastaların işe gitmemeleri için rapor verilir.

11. İşlemden sonraki gün işe başlayabilir miyim?

Dört-beş gün yatak istirahati gerektiğinden çalışan hastalara rapor verilir.

 

12. İşlemin etkisi ne kadar sürer, kaç injeksiyon gerekir?

 

Tekrarlayan bloklardan sonra aylarca süren Analjezik etkinlik sağlanabilir. Bazı hastalarda 1-2 enjeksiyonla tedavi sağlanırken bazı hastalarda hiç etki göstermeyebilir.

13. Blok bana faydalı olur mu?

Hangi hastada nasıl sonuç vereceği önceden tahmin edilemez. Erken dönemde başvuran hastalarda etkinliği daha yüksekken, semptomların başlangıcından  6 ay ve daha fazla zaman geçmiş olan hastalarda daha düşük başarı oranı görülür.

14. Riskleri ve yan etkileri nelerdir?

İşlem son derece güvenilir olmakla birlikte diğer tüm girişimlerde görülebilecek olan riskler, yan etkiler ve olası komplikasyonlar nadiren Torasik Sempatik Blokta da görülebilir. En sık görülen yan etki girişim bölgesinde ağrıdır ve geçicidir. Diğer riskler; kanama, enfeksiyon, çevredeki damarlara ya da organlara enjeksiyon uygulanması, epidural ya da spinal enjeksiyon, hipotansiyon, kolda geçici his kaybıdır. Bu yan etkiler son derece nadirdir.

15. Torasik Sempatik Blok kimlere uygulanmaz?

İşlem sırasında kullanılan ilaçlara karşı bir alerjisi olanlara, Coumadin, Plavix gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullananlara, girişim yapılacak bölgede ya da vücudunun herhangi bir yerinde aktif enfeksiyon olan hastalarda uygulanmaz.