Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ İLE İLGİLİ GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER

Sempatik Sinir sistemi ve ağrı

 

Sempatik Sinir Sistemi (SSS) Nedir?

Sempatik sinir sistemi, otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Otonom sinir sistemi, vücut fonksiyonlarını bilinçli düşünmeden otomatik olarak düzenler ve kontrol eder. Otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.