Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
c1. Boyunda Faset Eklemlere yönelik Girişimler

 

Boyun kaynaklı baş ağrıları nasıl tedavi edilir?

Tedavide ağrı kesici ilaçlardan sınırlı fayda sağlanır. Fizyoterapinin boyun hareketlerinin rahatlamasını sağlayarak ve boyundaki kas kasılmalarını gidererek fayda sağladığı bilinmektedir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun etkisiz kaldığı durumlarda Girişimsel yöntemlerden yararlanılır.

Boyundaki ağrı kaynakları radyofrekans veya sinir blokları ile devre dışı bırakılır.

Servikojenik baş ağrılarında hangi Girişimsel yöntemler kullanılır?

Servikojenik baş ağrılarında boyun faset eklemlerin sinirleri

a. Lokal anestezik ve steroidlerle bloke edilebilir

b. Radyofrekans termokoagülasyon uygulanabilir.

Girişimsel yöntem uygulanmadan önce ne gibi hazırlıklar gerekir.

-  Önce hekiminizden yöntemi size ayrıntılı olarak açıklamasını isteyin. Hekiminiz sizden yasalar gereği yazılı onam isteyecektir.

 • Hekiminizi diğer tüm rahatsızlıklarınız, kullandığınız ilaçlar, varsa allerjiye neden olan etkenler ve ilaçlar  konusunda bilgilendirin. E vitamini, glukozamin, sarımsak, gingeng gibi bitkisel ilaçlar da kanamaya yol açabilir.
 • Aspirin dışındaki tüm kan sulandırıcı ilaçların kesilmesi gerektiğinden ilgili doktorunuza danışmanızda fayda vardır.
 • Müdahaleye giderken daha önce yapılmış tüm tetkiklerinizi, MR, bilgisayarlı tomografi, laboratuar bulgularını yanınızda götürün.
 • Rahat kıyafetler giyin ve saat, yüzük ve diğer mücevherlerinizi evinizde bırakın.
 • İşlemden önce en az 4 saat önceden su ve gıda alımı kesilmelidir. Ancak diğer sistemik hastalıklar nedeniyle alınması gerekli olan ilaçlar az bir miktar suyla alınabilir.
 • İşlem sırasında sedasyon adı verilen yüzeyel anestezi işlemi uygulanacağından yalnız eve dönüşe izin verilmez. Bir refakat ile birlikte gelinmelidir.

 

Radyofrekans termokoügülasyon nasıl uygulanır, ne kadar sürer?

 • Girişim ameliyathane ortamında uygulanır. Sırtüstü yatırıldıktan sonra girişimin yapılacağı boyun  bölgeniz lokal anestezi ile uyuşturulur.
 • Bu sırada kan basıncı, kalp atışları ve solunum bir anesteziyolog tarafından sürekli olarak takip edilir.
 • Floroskopi, yani görüntüleme ile girişim bölgesi saptanır ve üzerine gelen cilt bölgesine  lokal anestezik uygulanır.
 • Görüntüleme eşliğinde iğneye benzer elektrodlarla faset ekleme veya faset eklemin sinirine ulaşılır.
 • Elektroddan uyaran verilerek iğnenin doğru yerde olduğu bir kez daha teyit edilir.
 • İğnenin içerisinden boyalı bir madde verilerek görüntüleme altında iğenin doğru yerde olduğu bir kez daha teyit edilir. Böylelikle iki kez iğnenin yeri doğrulanmış olur.
 • İğnenin içerisinden lokal anestezik, hiyalüronidaz ve depo steroid solüsyonları yine görüntüleme altında enjekte edilir.
 • Faset eklem sinirinin bloğu için lokal anestezik ve steroid kombinasyonu veya radyofrekans termokoagülasyon yöntemi uygulanır.
 • Hastanın kendine gelmesi beklenir.
 • İğnenin giriş yeri steril bir biçimde örtülür.
 • İşlemden sonra hasta odasında takibe alınır ve ortalama 2-3 saatlik bir gözlem süresinden sonra taburcu edilir.
 • Enjeksiyon ağrılı değildir. Hastanın ağrı çekmemesi için sakinleştirici ilaçlar ve Analjezikler verilir. İşlemden sonra uygulanan bölgede geçici olarak uyuşukluk hissedilebilir.
 • Ağrı azalır. Ağrının azalması uygulanan lokal anesteziğin etkisidir ve yaklaşık 4-6 saat kadar sürer. Daha sonra ağrı tekrar başlar ve 5- 6 gün süreyle işlem öncesinden daha şiddetli bir ağrı hissedilebilir. Ortalama 3 hafta içerisinde ağrının kademeli olarak azalarak kaybolması beklenir. Genelikle % 50- 70 başarı oranı vardır.
 • İlk işlemden fayda görmeyen hastalarda işlem tekrarlanabilir. Ancak 6 ay içinde 2 defadan fazla tekrarlamak önerilmez. Özellikle disk taşması denen durumlarda  iyileşme genellikle kalıcıdır. Daha ciddi durumlarda ise başarı şansı hastalık süresiyle ters orantılıdır.
 • Faset eklem enjeksiyonları  ve faset eklem sinirinin bloğu 40 yılı aşkın bir süredir uygulanan güvenli yöntemlerdir.
 • Yöntem görüntüleme altında ve iğneye benzer elektrodlarla uygunır. Bu elektrodların özelliği ,elektrodun ucunun elektronik olarak uygulama bölgesinin direncini ohm cinsinden ölçebilmesidir. Bu nedenle istenmeyen bölgelere ulaşıldığında yöntem uygulanmaz.
 • Yan etkileri çok seyrektir. Sınırlı bir alana verilmesi ve sistemik yayılımının çok az olması nedeniyle steroide bağlı yan etkiler hemen hemen hiç görülmez. Enfeksiyon ise oldukça ender görülen ciddi bir yan etkidir. Önlemek için işlem tamamen steril koşullarda yapılmalıdır. İğnenin giriş yeri ve şekli radyolojik görüntüleme altında belirlendiğinden kanama, sinir hasarı gibi ciddi yan etkilere neredeyse hiç rastlanmamaktadır.
 • Radyofrekans termokoagülasyon kanama bozukluğu olan hastalarda, yüz veya vücudun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişen hastalarda uygulanmaz.