Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
KANSER AĞRILARIYLA İLGİLİ GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER

Çeşitli kanser tiplerinde ortaya çıkan ağrı değişik nedenlere bağlıdır. Bu, kanserin tipine, evresine ve hastanın Ağrı Eşiğine göre değişir. Kanserde ortaya çıkan ağrının şiddeti genellikle orta ila şiddetli arasında değişir. Her hastanın ağrısı kendine özgüdür. Bu nedenle de her hasta için özel bir tedavi şeması oluşturulmalıdır.

Kanserde ağrı başlıca üç nedene bağlıdır:

  • Tümöre bağlı nedenler (%77)
  • Kanser tedavisi sırasında uygulanan cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlere bağlı nedenler (%19)
  • Kanser dışı nedenler (%4)

Kanser ağrısında kullanılan Girişimsel yöntemler:

  • Nörolitik- sinirleri tahrip edici sinir blokları
  • Radyofrekans termokoagülasyon
  • Morfin pompaları

olarak sınıflandırılabilir. Bu yöntemler ancak bu konuda eğitim görmüş ağrı uzmanları tarafından uygulanmalıdır. Hastalara bu yöntemlerin yan etkileri, riskleri önceden anlatılmalı ve onayları alınmalıdır.