Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
d Mide. Pankreas Girişimsel Yöntemler

Mide, karaciğer ve pankreas kanserlerinde uygulanan nörolitik bloklar

Üst batın  bölgesinde bulunan mide, karaciğer, pankreas ve barsak kanserlerinde erken dönemden başlayarak çok şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir. Bu durumda Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından belirlenen merdiven sistemine göre ilaçlarla başlayıp ilaçlar yetmeyene kadar devam etmek yerine daha erken dönemle nörolitik sinir blokları uygulanmalıdır. Bunun temel nedeni batın içindeki anatominin aşırı bozullmasına izin vermeden gerekli Girişimsel yöntemlerin daha az riskli bir biçimde uygulanabilmesidir.

Üst batın kanserlerinde uygulanan nörolitik sinir blokları;

      • Çölyak Pleksus bloğu
      • Splanknik sinir bloğu