Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
c3- Çölyak ve splanknik sinir blokları

1. Çölyak ve splanknik sinir bloğu nedir, amacı nedir, nasıl etki eder?

- Çölyak pleksus, batın içinde, omurgayı oluşturan kemik kolonunun hemen önünde yer alan ve üç adet sinir kavşağından (gangliyon) oluşan bir sinir yumağıdır.

- Splanknik sinir zinciri ise omurganın her iki tarafında, bel hizasındaki omurlara yapışık olarak seyreder ve Çölyak pleksus gibi üst batın organlarına sinir verir.

- Çölyak veya Splanknik sinir bloğunun uygulanabileceği her durumda Splanknik sinir bloğu da uygulanabilir.

- Bu sinirler karın içindeki birçok organa ait (pankreas, mide, karaciğer, dalak, böbreküstü bezleri, ince bağırsaklar ve kalın bağırsağın bir bölümü) mesajların (ağrı duyusu gibi) beyne iletilmesinde bir istasyondur.

 

2. Çölyak Pleksus ve Splanknik sinir blokları hangi ağrılarda uygulanır?

 

 • Üst bakın kanserlerinden, mide, pankreas gibi ,kaynaklanan şiddetli ağrılar
 • Kronik pankreatit,
 • omurgasız içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Çölyak ve splanknik sinirin bulunduğu bölge

3. Çölyak pleksus veya splanknik sinir bloğu öncesi ne gibi hazırlıklar gerekir?

 • Çölyak pleksus veya Splanknik sinir bloğundan önce hekiminizden yöntemi size ayrıntılı olarak açıklamasını isteyin. Hekiminiz sizden yasalar gereği yazılı onam isteyecektir.
 • Hekiminizi diğer tüm rahatsızlıklarınız, kullandığınız ilaçlar, varsa allerjiye neden olan etkenleri ve ilaçlar konusunda bilgilendirin. E vitamini, glukozamin, sarımsak, gingeng gibi bitkisel ilaçlar da kanamaya yol açabilir.
 • Aspirin dışındaki tüm kan sulandırıcı ilaçların kesilmesi gerektiğinden ilgili doktorunuza danışmanızda fayda vardır.
 • Müdahaleye giderken daha önce yapılmış tüm tetkiklerinizi, MR, bilgisayarlı tomografi, laboratuar bulgularını yanınızda götürün.
 • Rahat kıyafetler giyin ve saat, yüzük ve diğer mücevherlerinizi evinizde bırakın.
 • İşlemden önce en az 4 saat önceden su ve gıda alımı kesilmelidir. Ancak diğer sistemik hastalıklar nedeniyle alınması gerekli olan ilaçlar az bir miktar suyla alınabilir.
 • Çölyak pleksus veya splanknik sinir bloğu sırasında tansiyon düşmesine karşı girişimden iki saat kadar önce 500-1000 ml kadar sıvı damardan verilir. Girişim ondan sonra uygulanır.
 • İşlem sırasında sedasyon adı verilen yüzeyel anestezi işlemi uygulanacağından yalnız eve dönüşe izin verilmez. Bir refakat ile birlikte gelinmelidir. Aynı zamanda uygulanan lokal enestezik bacaklarda geçici bir güçsüzlük ve hissizlik yapabildiğinden araba kullanamazsınız.

4. Çölyak veya splanknik sinir bloğu nasıl uygulanır, ne kadar sürer?

- Girişim ameliyathane ortamında, lokal anestezi altında uygulanır. Bu sırada kan basıncı, kalp atışları ve solunum bir anesteziyolog tarafından sürekli olarak takip edilir. Hasta yüzüstü yatırılıp bölge steril hale getirilip, gerekli hazırlıklar tamamlanır.

- Hastanın ağrı duymaması için sedasyon adı verilen yüzeyel anestezi uygulanır. Böylelikle hastanın hem ağrı duymaması, hem de müdahaleyi hatırlamaması sağlanır.

- Görüntüleme altında belin hemen üst bölgesinde, kaburgaların hemen bittiği bölgede giriş yeri saptanır. Bu işleme özel iki adet iğne, bel bölgesinde, omurganın her iki yanından ilerletilir. Çölyak pleksusun yakın komşuluğundaki organlara ve önemli damarsal yapılara zarar vermemek amacıyla girişim radyolojik görüntüleme kılavuzluğunda uygulanır.

- İğnelerin uygun yerleşiminden emin olmak için görüntüleme altında boyalı madde verilir ve iğnenin yeri bir kez daha doğrulanır. Daha sonra bölgeye sulandırılmış alkol solüsyonu enjekte edilir. Girişim yaklaşık yarım saat sürer ve ciddi bir rahatsızlık hissedilmez.

Girişimi takiben, hasta birkaç saat gözlem altında tutulduktan sonra evine gidebilir, ancak ilk 24 saat mutlak yatak istirahatı gerekmektedir.

tıbbi cihazlar, iç mekan, sağlık bakım hizmeti, tıbbi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduröntgen filmi, tıbbi görüntüleme, radyoloji, tıbbi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

tıbbi cihazlar, iç mekan, tıbbi, sağlık bakım hizmeti içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldutıbbi görüntüleme, radyoloji, röntgen filmi, x ışını, röntgen içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Görüntüleme altında çölyak ve splanknik sinir blokları

5. Çölyak veya splanknik sinir bloğu ağrılı mıdır?

Hasta sedasyon altında olduğu için girişim sırasında ağrı hissetmez. Ancak sulandırılmış alkolün sinir dokusuna yayılması sırasında 24-48 saat süreyle Ağrı kesicilerle dindirilebilen bel ağrısı görülebilir. Daha sonra bu ağrı da geçer.

6. Çölyak veya splanknik sinir bloğundan neler beklemeliyim?

Tedavinin etkinliği, kişisel özelliklere ve ağrıya sebep olan hastalığa göre değişkenlik gösterir. Sadece tek bir organdan kaynaklanan kanser ağrılarında, örneğin pancreas ya da karaciğer metastazı gibi, daha etkili olurken, daha yaygın ağrılarda etkisi daha az olur.

Çölyak veya splanknik sinir bloğunun etkisi iki şekilde değerlendiriler.

 1. ağrı tamamiyle ortadan kalkar
 2. hastanın aldığı morfin benzeri Ağrı kesicilerde ciddi bir düşüş sağlanır.

Her iki durum da başarılı olarak kabul edilir.