Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
Hekimlerimiz

Prof. Dr. Serdar Erdine, Tosya’da doğdu.   İlkokulu Kasımpaşa Cezayirli Hasan Paşa ilkokulunda ,   orta öğrenimini Kadıköy Maarif Kolejinden yaptı.   Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalında asistan oldu. 31 yaşında Doçentlik ünvanını alarak İstanbul Tıp Fakültesine geri döndü ve Türkiye’nin ilk ağrı ünitesini kurdu .37 yaşında Profesörlük ünvanını aldı. Ülkemizin ilk Algoloji Bilim Dalını kurdu ve başkanı oldu. Bu görevini 1991-2012 yılları arasında bu görevini sürdürdü.2012 yılında Algoloji uzmanı ünvanını aldı.Çalışmalarını halen İstanbul Ağrı Merkezinde sürdürüyor. 1987 yılında Türk Algoloji-Ağrı Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı.

1991 yılından 2012 yılına kadar bu derneğin başkanlığını sürdürdü. Bu dönem içerisinde 13 Ulusal Ağrı Kongresi ve Türkiye’nin bir çok yerinde bölgesel toplantılar düzenledi. 1989 yılından itibaren yayın hayatına giren Ağrı Dergisi’nin editörlüğünü üslendi ve 2012 yılına kadar sürdürdü. 1993 yılında Rejyonal Anestezi Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirdi ve 1993-1995, 1999-2003,üç dönem Başkanlığını sürdürdü. Prof. Dr. Serdar Erdine 1990’lardan başlayarak uluslararası alanda bir çok teşkilatın gerek kurucusu gerek başkanı, gerek yönetim kurulu üyesi olarak görevler üstlendi ve üstlenmeye devam ediyor.

1990 yılından itibaren 10 yıl süreyle 2000 yılına kadar Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği ESRA’nın yönetim kurulunda yer aldı. Türkiye’nin ESRA’ya üye olmasını sağladı ve 1999 yılı Eylül ayında deprem yılı olmasına rağmen Avrupa Rejyonal Anestezi Kongresi 1400 katılımcı ile İstanbul’da toplandı. 1993 yılında Avrupa Ağrı Federasyonu EFIC kuruldu. Türkiye bu teşkilata başlangıcında üye olarak kabul edilmedi. Yoğun uğraşları sonunda Türkiye’nin Avrupa Ağrı Federasyonu’na üye olmasını sağladı ve 1996 yılında yapılan ilk yönetim kurulu seçiminde Muhasip üye olarak yönetim kurulunda yer aldı.Avrupa Ağrı Federasyonu’nda 1999-2002 yılları arasında Genel Sekreter olarak görev yaptı.2002 yılında yapılan seçimlerde Gelecek Dönem Başkanı olarak seçildi ve 2002-2005 döneminde Gelecek Dönem Başkanı, 2005-2008 döneminde Avrupa Ağrı Federasyonu Başkanlığı ve 2008-2011 döneminde Geçmiş Dönem Başkanı olarak toplam 15 yıl teşkilatın yönetim kurulunda bulundu. Başkan olduğu 2005-2008 dönemi içerisinde ,2006 yılında Avrupa Ağrı Kongresi 4000 kişinin katılımıyla İstanbul’da toplandı. Dünya Ağrı Enstitüsü (World Institute of Pain) 1993 yılında Prithvi Raj,David Niv,Serdar Erdine,Ricardo Ruiz Lopez ve Gabor Racz tarafından kuruldu.Bu teşkilat şu anda dünyanın en büyük üç ağrı teşkilatından birisi haline geldi.Kuruluşunda 1994-2002 yılları arasında Genel Sekreter,2002-2005 yılları arasında Başkan Yardımcısı,2005-2008 tarihleri arasında Gelecek Dönem Başkanı,2008-2011 yılları arasında Dünya Ağrı Enstitüsü Başkanlığını yürüttü. Dünya Ağrı Enstitüsü’nün çeşitli kurumlarında çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. 2005-2008 yılları arasında Dünya Ağrı Enstitüsü (World Institute of Pain) Fellow of Interventional Pain Practice Sınav Komisyonu Başkanlığını yürüttü.2010-2016 yılları arasında 1. Dünya Ağrı Enstitüsü Vakfı CEO’luğunu yürüttü.Halen Dünya Ağrı Enstitüsü Tüzük Komisyonu ve En iyi merkezler Başkanı. 2012 yılında kurulan Avrupa Ağrı Teşkilatları Federasyonu, Dünya Ağrı Klinisyenleri Derneği, Dünya Ağrı Enstitüsü,Dünya Ağrı Enstitüsü Konsorsiyumu Koordinatörlüğünü sürdürdü.

Dünya Sağlık Teşkilatı bünyesinde Dünya Sağlık Teşkilatı İlaç Bağımlılığı Uzmanlık Kurulu üyesi; 2007-2011,2011-2014 yılları arasında çalıştı. Dünya Ağrı Enstitüsü’nün (World Institute of Pain) hayat boyu yönetim Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışıyor.

Arkadaşlarıyla birlikte 2018 yılında Dünya Ağrı Enstitüsü Türkiye Şubesini kurdu. Dünya Ağrı Enstitüsü Türkiye Şubesi kuruluşundan sonra ülkemizde altı bölgesel ve üç uluslararası toplantı düzenledi. 2018 yılından beri düzenlenen Interventional Pain Istanbul 2022 yılında beşincisini gerçekleştirdi. Dünya Ağrı Enstitüsünün Budapeşte, Miami,Njemegen, Taiwanda düzenlediği sınavlar 2019 yılından itibaren ülkemizde de düzenlenmeye başlandı.

Dünya Ağrı Enstitüsü 12. Dünya Ağrı Kongresi, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı olan 2023, 28-30 Ekim Tarihlerinde Dünya Ağrı Enstitüsü Türkiye Şubesi tarafından Antalya’da düzenlenecek.

European Journal of Pain,Pain Practice,Pain Physician gibi uluslararası dergilerin yayın kurullarında yer aldı. Türkiyede düzenlenen aşağıdaki uluslararası kongrelerin başkanlığını yürüttü.Türkiye bu konuda Dünyadaki bu büyük teşkilatların toplantısını düzenleyen tek ülkedir.

 1. Dünya Ağrı Klinisyenler Dünya Kongresi (World Society of Pain Physicians) 1996, İstanbul
 2. Avrupa Rejyonal Anestezi Kongresi 1999, İstanbul
 3. Dünya Ağrı Enstitüsü 3. Dünya Kongresi 2001, İstanbul
 4. Avrupa Ağrı Teşkilatları Federasyonu EFIC 5.Avrupa Ağrı Kongresi 2006, İstanbul
 5. Dünya Ağrı Enstitüsü Türkiye Şubesi Uluslararası Sempozyumları Interventional Pain Istanbul 2018-2022

Prof. Dr. Serdar Erdine ulusal ve uluslararası ödüllere sahip.

Aldığı Ödüller ve sertifikalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 1. Algoloji Bilim Dalının kuruluşuna katkısından dolayı bilimsel önderlik ödülü Jaycees-Hürriyet Gazetesi 1991
 2. Fellow of Interventional Pain Practice FIPP, 2001
 3. Kadıköy Maarif Koleji/Kadıköy Anadolu Lisesi Kristal Martı Ödülü 2006
 4. Sırbistan NoviSad üniversitesi “visiting professor” unvanı, 2007
 5. İstanbul Tabip Odası Hizmet Ödülü 2012
 6. Excellence in Pain Practice Award-World Institute of Pain,2014
 7. Dünya Ağrı Enstitüsü-World Institute of Pain “Çığır Açanlar” ödülü 2017
 8. Avrupa Ağrı Federasyonu Onursal Üyesi
 9. Türk Algoloji Ağrı Derneği Onursal Başkanı

Prof. Dr. Serdar Erdine uluslararası alanda yazdığı dokuz ,ülkemizde yazdığı ikinci ve üçüncü baskılarıyla birlikte toplam 37 kitabın yazarı ve editörüdür.

İngilizce Kitaplar- editor,co-editör

 1. 1.Management of Pain A World Perspective I;Volume 1,2,P.Raj, S.Erdine, D.Niv, S.Raja,Proceedings of the 6th International Congress, Pain Clinic, Atlanta 15-20 April 1994, Copyright 1995.Monduzzi Press Italy
 2. 2.Management of Pain A World Perspective II,Volume 1,2,S.Erdine, P.Raj,D.Niv,Proceedings of the 7th International Pain Congress !stanbul, 1996,Monduzzi Press 1997 Italy
 3. 3.Management of Pain A World Perspective III,J.De Vera,W.Parris, S.Erdine,Proceedings of the 8th International Pain Congress Teneriffe, Spain,1998,Monduzzi Press
 4. 4.Textbook of Regional Anesthesia,P.P.Raj,/ co /editor, S.Erdine,2001,Blackwell Sciences, New York
 5.  
 6. 5.Radiological Imaging for Interventional Pain Techniques,P.Raj,L.Lou,S.Erdine,P.Staats, Churchill Livingstone, 2002
 7. 6.Radiographic Imaging for Regional Anesthesia and Pain Management,PP Raj, L.Lou, S.Erdine, PS Staats, SD Waldman,Churchill Livingstone, 2003
 8. 7.Interventional Pain Management: Image Guided Procedures,Prithvi Raj, Leland Lou, Serdar Erdine, Peter Staats, Steven Waldman, Gabor Racz, Michael Hammer, David Niv, James Heavner,Saunders Elsevier, 2008.
 9. 8.Pain Relieving Procedures,Image Guided Manual,S.Erdine, P.Raj,Wiley Blackwell,2012
 10. 9.Complications of Pain Relieving Procedures;Serdar Erdine, Peter Staats,Wiley Blackwell 2022

Türkçe kitaplar

 1. Ağrı Sendromları ve Tedavileri,S. Erdine,Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1987.
 2. Kanserde Palyatif Bakım,S.Erdine,Algoloji Derneği, 1991.
 3. Ağrıda Multidisipliner Yaklaşımlar,S.Erdine,Algoloji Derneği Yayınları, 1991.
 4. 1000 Soru 1000 Cevap Sağlık Sorunlarınız, 1991
 5. Cep Üniversitesi, Ağrılar.Serdar Erdine, İletişim Yayınları, Ağustos, 1991.
 6. Kanserde Ağrı Tedavisi ve Palyatif Bakım,Serdar Erdine, İstanbul, 1992.
 7. Ağrıda Multidisipliner Yaklaşımlar,IV.Ulusal Ağrı Kongresi Konuşmalar, ed. S. Erdine,1993
 8. Akut ağrı ilkeleri,Serdar Erdine, 1993
 9. Kanserde Palyatif Bakım, Serdar Erdine,Algoloji Derneği, 1993.
 10. Sinir Blokları.Serdar Erdine,Mer Matbaacılık, İstanbul, 1993.
 11. Ağrının Tarihçesi,S.Erdine,Ağrı Serisi, Hekimler Yayın Birliği, 1995.
 12. Ağrı,S.Erdine ,Nobel yayınevi 2000,
 13. Analjezikler,,akıllı kullanım el kitabı,S.Erdine,,2001,Türk Eczacılar Birliği Yayınları,2001
 14. Ağrı 2. Baskı,Nobel Yayınevi 2002
 15. Ağrı Sendromları ve Tedavisi,Nobel Matbaacılık, 2003.
 16. Rejyonal Anestezi,Nobel Kitabevi,2005
 17. Ağrı Tedavisi El Kitabı,Ed:R.Melzack, P.D.Wall, Çeviri Ed:S.Erdine,Güneş Kitabevi, 2006.
 18. Ağrılar,Serdar Erdine,Milliyet Yayınları,2007
 19. 99 Sayfada Ağrısız Yaşam,S.Erdine,İş Bankası Yayınları, 2007
 20. Ağrı,3.Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, 2007
 21. Ağrı ve Analjezikler,Türk Eczacılar Birliği yayını,2008
 22. Rejyonal Anestezi,2.Baskı, 2008.
 23. Algolojide Girişimsel Yöntemler,Nobel Kitabevi 2011
 24. Ağrının Kitabı ,HayKitap, 3 baskı,2012,2013,2016

Davetli konuşmacı olarak 150 uluslararası kongreye, 120 ulusal kongreye davet edilmiştir. Prof. Dr. Serdar Erdine halen uluslararası ve ulusal düzeyde birçok toplantıya konuşmacı olarak çağrılmaktadır. Halen İstanbul Ağrı Merkezinin direktörlüğünü sürdürmektedir.

 

 

Uz.Dr. Deniz Güngörmez

Uz. Dr. Deniz Güngörmez 1970 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. ilkokulu 1981 yılında Denizli Gazi İlkokulunda bitirdi. Ortaokul 1 ve 2. sınıfı Denizli Atatürk Ortaokulu, Orta 3, Lise 1 ve 2. sınıfı Rize Lisesinde okudu.

1987 yılında Şehremini Lisesini bitirdi. 1993 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Avcilar Firüzköy ve Merkez sağlık Ocağında çalıştı. 2005 yılında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Anesteziyoloji ve Reaminasyon uzmanlığını aldı. Yozgat Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak olarak çalıştı. Aynı yıl Bezmi Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Algoloji polikliniğinde Uz Dr Tayfun Aldemir (klinik şefi) ile poliklinik hizmeti verdi.

2006-2010 yıllarında İstanbul Ağrı Merkezinde Algoloji hocasi Prof. Dr Serdar Erdine ile birlikte çalıştı. Aynı yıl Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevine başladı.

2011 yılında Eyüp Devlet Hastanesine geçerek 2. Basamak Yoğun Bakım Birimini kurdu. 10 yıl yoğun bakım sorumlu hekimi olarak çalıştıktan sonra 2021 yılında emekli oldu. Tekrar birlikte çalıştığı İstanbul Ağrı merkezinde Prof. Dr Serdar Erdine'nin yanında mesul müdür ve Anesteziyoloji ve Reaminasyon uzmanı olarak göreve başladı.