Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
AĞRI KONTROLUNDA GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER

Ağrı kontrolunda Girişimsel yöntemler

Ağrı kontrolünde Girişimsel yöntemler, belirli bir anatomik yapının veya sinir yolu üzerinde etkili olan prosedürlerdir. Bu yöntemler genellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen Kronik Ağrı hastalarına uygulanır. Ağrı kontrolü için kullanılan Girişimsel yöntemler, hastanın şikayetine, ağrının yeri ve tipine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Bu tür yöntemler, ağrı kaynağını hedef alarak, ağrının sebep olduğu sinirleri bloke edebilir veya modifiye edebilirler.

Ancak, genel olarak kullanılan bazı girişimsel ağrı yönetimi yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Sinir blokları : Sinir blokları ikiye ayrılır

a. Lokal anestezik ve steroid kombinasyonu: Bu yöntemler, ağrı sinyallerini taşıyan sinirlerin belirli bölümlerine  lokal anestetik ilaçların – mevzi uyuşturucu ilaçların enjekte edilmesini içerir. Örneğin:

  • Faset Eklem Blokları: Faset eklemleri çevreleyen sinirlere yapılan enjeksiyonlar.(Bknz; Omurgaya yönelik girişimler)
  • Sinir Kökü Blokları: Omurga sinir köklerini hedef alan enjeksiyonlar. (Bknz; Omurgaya yönelik girişimler)

b. Nörolitik bloklar (Sinirleri tahrip edici bloklar): Uygulanacak sinirlerde tahribata yol açan saf veya % 50 alkol veya fenol gibi solüsyonların verilmesi; Ancak kanser ağrılarında uygulanır. Örneğin;

 • Çölyak Pleksus bloğu ve Splanknik sinir bloğu; Pankreas ve üst batın kanserlerinde uygulanır .( Bknz;Kanser ağrılarında uygulanan girişimler)
 • Interkostal-kaburga siniri bloğu; Kaburgaya kanser metastazlarında uygulanır. ( Bknz;Kanser ağrılarında uygulanan girişimler)
 1. Radyofrekans Ablasyonu: Bu prosedür, ağrıyı ileten sinirleri hedef alarak, bir radyofrekans akımı kullanılarak sinirleri ısıtarak tahrip eder. (Bknz;Radyofrekans termokoagülasyon)
 2. Epidural Steroid Enjeksiyonları: Bu enjeksiyonlar, omurilik kanalının epidural alanına, genellikle bir steroid ile birlikte bir anestezik ilacın enjekte edilmesini içerir. ( Bknz;Omurgaya yönelik girişimler)
 3. Sempatik sinir blokları (Bknz:Sempatik sinir blokları)
 4. Spinal Cord Stimülasyonu: Bu yöntemde, omuriliğin yakınına küçük elektrotlar yerleştirilir ve düşük seviyede elektrik akımları kullanılarak ağrı sinyalleri modifiye edilir.( Bknz;Nöromodülasyon)
 5. Periferik Sinir Stimülasyonu: Bu yöntem, ağrıya neden olan periferik sinirleri stimüle ederek ağrının kontrol altına alınmasını amaçlar.( Periferik Sinir Stimülasyonu: Bu yöntem, ağrıya neden olan periferik sinirleri stimüle ederek ağrının kontrol altına alınmasını amaçlar.( Bknz;Nöromodülasyon)
 6. Intratekal Pompalar: Bu cihazlar, omurilik kanalının içine doğrudan ilaç verilmesini sağlayarak ağrıyı kontrol eder.( Bknz;Kanser ağrılarında uygulanan girişimler)
 7. Sakroiliak Eklem Enjeksiyonları: Bu enjeksiyonlar, sakroiliak eklemlere yönelik olarak ağrıyı kontrol etmek için kullanılır. (Bknz;Omurgaya yönelik girişimler)
 8. Vertebroplasti ve Kyphoplasti: Bu prosedürler, omurga kırıklarını tedavi etmek ve ağrıyı azaltmak amacıyla kullanılır.(Bknz;İleri yöntemler)
 9. Botox Enjeksiyonları: Botox, bazı Kronik Ağrı durumlarında kas spazmlarını ve ağrıları azaltmak için kullanılır.(Bknz; Enjeksiyonlar)
 10. Triger Nokta Enjeksiyonları: Bu yöntem, kaslardaki ağrılı "trigger" noktalarına anestetik ilaçların enjekte edilmesini içerir.( Bknz; Enjeksiyonlar)

 

Bu yöntemlerin her birinin riskleri, faydaları ve kontrendikasyonları vardır. Bu ve benzeri Girişimsel yöntemler, uygun tanı ve değerlendirme sonrasında deneyimli bir anesteziyolog veya ağrı uzmanı tarafından uygulanmalıdır. Ağrının nedenine, lokalizasyonuna, şiddetine ve süresine bağlı olarak hangi yöntemin uygulanacağına karar verilmelidir.