Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
c. Sempatik sinir blokları

Tedavi Yaklaşımları:

Kronik Ağrının tedavisinde sempatik sinir sisteminin rolü dikkate alınarak birkaç yaklaşım benimsenmiştir:

 • Sempatik Bloklar: Bu prosedürde, anestezik ajanlar sempatik gangliyona enjekte edilerek sempatik aktivite geçici olarak engellenir. Bu, bazı hastalar için ağrıyı hafifletebilir.

Sempatik sinir blokları, ağrı yönetiminde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Özellikle Kronik Ağrı sendromlarından kaynaklanan ağrıların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Sempatik sinir blokları, ağrı sinyallerinin iletimini kesmek için belirli sempatik sinir gangliyonlarına lokal anestezik ilaçların enjekte edilmesi işlemidir.

 • Fizik Tedavi: Fiziksel terapi, ağrının ve sempatik hiperaktivitenin neden olduğu hareket kısıtlılığını azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Stres Yönetimi: Meditasyon, derin nefes alma teknikleri ve diğer gevşeme yöntemleri, sempatik aktiviteyi azaltabilir ve ağrının şiddetini hafifletebilir.

Sempatik Sinir Bloklarının Kullanıldığı Durumlar:

 1. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (CRPS): Daha önce Refleks Sempatik Distrofi (RSD) olarak da bilinen bu durum, genellikle bir yaralanma sonrasında bir ekstremiteyi (örneğin bir el veya ayak) etkileyen bir ağrı bozukluğudur.
 2. Herpes Zoster (Zona): Zona sonrası nöralji tedavisinde.
 3. Vazospastik bozukluklar gibi bazı durumlar.
 4. Bazı visseral ağrı sendromları.
 5. Fantom ağrısı: Amputasyon sonrası bazı hastalarda ortaya çıkan ağrıdır.

 

 

 

Sempatik Sinir Bloklarının Amaçları:

 1. Tanısal Blok: Eğer blok uygulandıktan sonra ağrıda bir azalma olursa, bu ağrının kaynağının sempatik sinir sistemi olduğu düşünülebilir.
 2. Tedavi Edici Blok: Kronik Ağrıyı kontrol etmek için kullanılır.
 3. Prognostik blok: Eğer bir hasta ilk sempatik bloktan sonra rahatlama yaşarsa, gelecekteki blokların veya diğer tedavilerin de başarılı olma olasılığı daha yüksektir.

Sempatik Sinir Bloklarının Rolü:

Sempatik sinir blokları, sempatik sinir sistemini hedef alarak ağrının kaynağına doğrudan müdahale eder:

 1. Ağrının Azaltılması: Blokaj, ağrının kaynağını doğrudan hedefleyerek ağrı sinyallerinin iletimini engeller. Bu, hastalar için hemen rahatlama sağlayabilir.
 2. Dolaşımın İyileştirilmesi: Sempatik blokajlar, kan dolaşımını artırarak dokunun daha iyi oksijenlenmesine yardımcı olabilir. Bu, özellikle dolaşım bozukluklarından kaynaklanan ağrılarda faydalıdır.
 3. Duyarlılığın Azaltılması: Kronik Ağrı, ağrıya duyarlılıkta bir artışa neden olabilir. Sempatik blokajlar, bu aşırı duyarlılığı azaltarak ağrının şiddetini ve sıklığını düşürebilir.

Sempatik Sinir Bloklarının Türleri:

 • Stellar Ganglion Blok: Boyun bölgesinde yapılan bir bloktur ve üst ekstremitelerdeki ağrıyı kontrol etmek için kullanılır.
 • Torasik Sempatik Blok: Göğüs bölgesinde yapılan bir bloktur ve üst gövde, kollar veya ellerdeki ağrıyı tedavi etmek için kullanılabilir.
 • Çölyak ve Splanknik blok: Genellikle üst batın kanserlerinin ağrılarında kullanılır.
 • Lomber Sempatik Blok: Bel bölgesinde yapılan bir bloktur ve alt ekstremitelerdeki ağrıyı tedavi etmek için kullanılır.
 • Hipogastrik  Pleksu bloğu: Alt batından kaynaklanan şiddetli ağrılar ve kanser ağrılarında kullanılır.
 • Ganglion Impar Blokajı: Koksiks ağrısını hafifletmek için kullanılır.

Sinir Bloklarının Yararları

 • Ağrı Hafiflemesi: Sempatik sinir blokları, ağrının hafiflemesine neden olabilir. Bu etki, birkaç saat ile birkaç hafta arasında değişebilir.
 • Fonksiyonun İyileştirilmesi: Ağrının hafiflemesi, hareketin artmasına ve fonksiyonun iyileşmesine katkıda bulunabilir.

Potansiyel Yan Etkiler ve Riskler:

 • Kanama: Herhangi bir enjeksiyon prosedüründe olduğu gibi, kanama riski vardır.
 • Enfeksiyon: Enfeksiyon riski, steril tekniklere uyulmazsa ortaya çıkabilir.
 • Geçici Zayıflık: Özellikle bacakta sempatik blok uygulandığında, geçici bacak zayıflığı olabilir.