Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
g. Sakroiliak eklem enjeksiyonu ve radyofrekans

1. Sakroiliyak eklem nedir, nerede bulunur, görevi nedir?

Sakroiliyak eklem omurga ve leğen kemiğinin arasında bulunan eklemdir. Bu iki kemiğin biribirine bağlanmasını sağlar. Aynı zamanda bölgedeki birçok kasın yapışma yeridir.

kemik, kafatası içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Sakroiliak eklemin anatomisi

2 . Hangi  durumlarda uygulanır?

  • Çeşitli romatizmal hastalıklar,
  •  eklemin iltihabına neden olan akut ya da kronik travma,

 çeşitli viral hastalıklardan sonra sakroiliyak eklemde sıvı birikimine bağlı olarak çevredeki sinirlere bası yoluyla ağrı.

3. Sakroiliyak eklem enjeksiyonu nedir, amacı nedir, nasıl etki eder?

  • Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, sakroiliyak eklemin içine lokal anestezik ve steroid karışımı enjekte edilmesidir. Enjeksiyonun amacı, hem eklem içindeki sıvı artışını yani ödemi azaltıp sinirlere baskıyı azaltmak hem de doğrudan sinirleri bloke etmektir.

 

4. İşlem için nasıl bir hazırlık gereklidir?

İşlemden 4 saat önce sıvı ve gıda alımı kesilmelidir. Ancak başka hastalıklar nedeniyle kullanmakta olduğunuz ilaçlardan doktorunuzun izin verdiklerini az miktar suyla almalısınız. Mevcut herhangi bir ilaç alerjisi hakkında ilk vizitiniz sırasında doktorunuza bilgi veriniz. Kolye, küpe, saat, yüzük, bilezik gibi takılarınızı çıkarmış olarak geliniz. Hem işlem sırasında uygulanan sedasyonun zihinsel fonksiyonlar üzerindeki etkisi hem de işlem bölgesine uygulanan lokal anesteziğin bacaklarda güçsüzlük etkisi nedeniyle araç kullanmanıza izin verilmez. Bu nedenle işlemden sonra size refakat edecek bir yakınınızla birlikte gelmelisiniz.

5. İşlemin faydaları nelerdir?

İşlem sonrası genellikle 15-20 dakika içinde ağrı azalmaya başlar.Bölgede meydana gelen inflamasyonun-ödemin kaldırılması gibi bir faydası vardır.

6. Nasıl uygulanır?

İşlemden önce sizden yasal zorunluluk gereği bir aydınlatılmış onam formu imzalamanız istenir. Hastaya damar yolu açıldıktan sonra ameliyathane koşullarına alınır ve nabız, tansiyon, kan oksijen düzeyi ve solunum ölçümleri alınır. Bu değerler işlem boyunca sürekli olarak takip edilir.

 

 

 

 Hasta yüzüstü yatar ve gerekliyse karnının altına bir yastık konulabilir. Daha sonra damar yolundan sakinleştirici ilaçlar uygulanır. Antiseptik solüsyonlarla bölge temizlenip örtülür.

Daha sonra iğnenin giriş yeri tespit edilir ve görüntüleme cihazı aracılığıyla doğrulanır.

 Giriş yeri lokal anestezikle uyuşturulduktan sonra boyalı madde verilerek görüntüleme cihazı altında tekrar doğrulanır ve lokal anestezikle steroid karışımı injekte edilerek blok gerçekleştirilir.

Sonrasında hasta odasına alınır ve yaklaşık 2 saat gözlem altında tutulur. Gözlem süresi bitiminde yanında bir refakatla eve gönderilir.

oda, tıbbi cihazlar, tıbbi, sağlık bakım hizmeti içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduröntgen filmi, tıbbi görüntüleme, radyoloji, tıbbi radyografi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

oda, iç mekan, tıbbi cihazlar, duvar içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduröntgen filmi, tıbbi görüntüleme, radyoloji, tıbbi radyografi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Sakroiliak eklem blokları

7. İşlem sonrası neler olabilir, yararları nelerdir?

İğne giriş yerinde ağrı olabilir. Bu da genelikle Analjezik tedaviye yanıt verir. Girişim bölgesindeki damarlara girilmesi kanamaya neden olabilir. Ama bütün bunlar son derece nadirdir. Görüntüleme cihazı doğru kullanıldığı takdirde yok denecek kadar azdır. İşlemden hemen sonra ağrıda azalma olması işlemin başarılı olduğunun göstergesidir. İşlemden hemen sonra ağrı azalır fakat sonraki 2-3. günden 7. güne kadar artabilir. Bu ağrı işlemin kendisine bağlıdır. Ağrıyı azaltmak için verilen ilaçlarla kolaylıkla kontrol edilebilir. Birinci haftanın sonunda tedavi yavaş yavaş oturmaya başlar ve yaklaşık 3 haftalık bir süreçte ağrı ve diğer şikayetlerde belirgin iyileşme görülür.

8. Sakroiliyak eklem enjeksiyonunun amacı nedir?

Enjeksiyonun amacı lokal anestezikle bölgeseki sinirlerin geçici olarak bloke edilmesi ve karışıma eklenen depo steroid ile eklem içindeki ödemin giderilmesidir.

9. İşlem ne kadar sürer?

İşlem 15-20 dakika sürer ve ameliyathane koşullarında uygulanır. İşlemden sonra hasta gözlem altında tutulduğundan toplam hastanede kalış süresi 3-4 saati bulabilir.

10. İşlem ağrılı mıdır, anestezi verilir mi?

İşlem sırasında hem iğne giriş yeri uyuşturulur, hem de damar yoluyla verilen  sakinleştirici ilaçlar aracılığıyla sedasyon uygulanır. Dolayısıyla ağrı hissetmezsiniz. Sedasyon işlemi genel anestezi değildir. Yalnızca kısa süreli bir hafıza kaybı ve ağrısız dönem sağlar. İşlem çok kısa süreli olduğundan genel anesteziye gerek yoktur.

11. İşlemden sonra ne yapmalıyım?

İşlemden sonra 4-5 gün istirahat önerilir. Yemek, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Bunların dışında sizi rahatsız etmeyecek yatış pozisyonunda sürekli istirahat etmelisiniz. Çalışan hastaların işe gitmemeleri için rapor verilir.

12. İşlemden sonraki gün işe başlayabilir miyim?

Birkaç  yatak istirahati gerekir.

13. İşlemin etkisi ne kadar sürer, kaç injeksiyon gerekir?

Tekrarlayan bloklardan sonra aylarca süren Analjezik etkinlik sağlanabilir. Bazı hastalarda 1-2 enjeksiyonla tedavi sağlanırken bazı hastalarda hiç etki göstermeyebilir.

14. Riskleri ve yan etkileri nelerdir?

İşlem son derece güvenilir olmakla birlikte diğer tüm girişimlerde görülebilecek olan riskler, yan etkiler ve olası komplikasyonlar nadiren Sakroiliyak eklem enjeksiyonunda da görülebilir. En sık görülen yan etki girişim bölgesinde ağrıdır ve geçicidir. Diğer riskler; kanama, enfeksiyon, çevredeki damarlara ya da organlara enjeksiyon uygulanmasıdır. Bu yan etkiler son derece nadirdir.

15. Sakroiliyak eklem bloğu kimlere uygulanmaz?

İşlem sırasında kullanılan ilaçlara karşı bir alerjisi olanlara, Coumadin, Plavix  gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullananlara, girişim yapılacak bölgede ya da vücudunun herhangibir yerinde aktif enfeksiyon olan hastalarda uygulanmaz.