Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
b. Sempatik sinir sistemi ve ağrı

Sempatik Sinir Sistemi ve Ağrı:

Sempatik sinir sistemi (SSS), vücudu "savaş ya da kaç" tepkisine hazırlayan otonom sinir sisteminin bir bölümüdür. Acil durumlar, tehlike ya da stres anında aktive olur. SSS'nin ağrı üzerine etkisi, vücudun ağrıya tepkisi ve ağrının kronikleşme potansiyeli üzerine olabilir.

Kronik Ağrı durumlarında sempatik sinir sistemi hiperaktif hale gelebilir. Bu, ağrının devamına veya artmasına neden olabilir. Ayrıca, sempatik sinir sisteminin hiperaktivitesi, ağrıya duyarlılıkta artışa yol açabilir. Örneğin, bir yaralanma sonrasında bazı bireylerde ağrıya neden olmayan normal dokunuş veya sıcaklık gibi uyarıcılara aşırı tepki görülebilir.

  1. Aktivasyon ve Duyarlılık Artışı: Kronik Ağrı durumlarında, sempatik sinir sistemi aşırı uyarılabilir ve hiperaktif hale gelebilir. Bu, ağrıya duyarlılıkta bir artışa ve hatta bazen ağrıya neden olmayan normal dokunuş veya sıcaklık gibi uyarıcılara aşırı tepki vermeye yol açabilir.
  2. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (CRPS): Bu durum, yaralanma sonrasında bir ekstremitenin (örneğin bir el veya ayak) etkilendiği bir ağrı bozukluğudur. CRPS'nin belirtileri arasında aşırı ağrı, renk ve sıcaklık değişiklikleri, şişlik ve hareket kısıtlılığı bulunmaktadır. Sempatik sinir sistemi, bu bozukluğun patofizyolojisinde kilit bir rol oynamaktadır.
  3. Ağrı Modülasyonu: Kronik Ağrıda sempatik aktivasyon, ağrıyı modüle eden spinal düzeydeki mekanizmaları etkileyebilir. Bu, bazı durumlarda ağrının şiddetinin artmasına veya azalmasına yol açabilir.
  4. Stres ve Ağrı: Sempatik sinir sistemi, "savaş ya da kaç" tepkisini tetikleyen stresle yakından ilgilidir. Kronik Ağrının varlığında sürekli stres altında olmak, sempatik hiperaktiviteye neden olabilir ve bu da ağrıyı daha da kötüleştirebilir.