Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
Başarısız Bel Cerrahisi Hastalığı

Başarısız bel  cerrahisi hastalığı, bel fıtığı nedeniyle cerrahi operasyon yapılan, ancak ameliyattan sonra şikayetlerinde düzelme olmayan ya da yeni ağrı şikayetleri ortaya çıkan hastaları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu problem dünya çapında her yıl yüz binlerce hastanın karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Başarısız bel sendromu olarak adlandırılan bu tablo, nedeni ve tedavisi çok çeşitli olan bir çok durumu kapsar.

Üzerinde önemle durulması gereken nokta hastanın ameliyat öncesi belirtilerinin neler olduğu ve ameliyattan sonraki durumudur. Ameliyat öncesinde yapılan testler de dikkatle değerlendirilir. Operasyondan sonra hastanın şikayetlerinde bir süre de olsa düzelme olmuş mudur? Yoksa hiçbir değişiklik olmadan aynı şekilde sürmekte midir? Bu konular mutlaka sorgulanır. Hastanın hikayesi, muayene bulguları, ameliyat öncesi ve sonrası tetkikleri dikkatle değerlendirilir, ardından hastanın neden cerrahi tedaviye yanıt vermediği ve şimdi neler yapılabileceği kararlaştırılır.

Şu durum bir kez daha vurgulanmalıdır: Ameliyatın başarısızlığa uğramasının nedenine göre, yapılacak tedavi çok çeşitlidir.

Başarısız bel sendromunun bazı nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

  • Operasyon bölgesindeki sinir çevresinde nedbe dokusu oluşumu gibi cerrahiye bağlı değişiklikler
  • Operasyon bölgesindeki diskin yeniden fıtıklaşması
  • Bir başka diskin fıtıklaşarak aynı ya da benzer şikayetlere yol açması
  • Operasyon öncesi yanlış tanı
  • Operasyonun yanlış seviyeye ya da başarısız şekilde uygulanması
  • Psikolojik nedenler

Her hasta için, bu sayılan  başarısız bel sendromu nedenlerinden hangilerinin rol oynadığı dikkatli bir değerlendirme ile belirlenip, doğru tedavi yaklaşımı geliştirilir. Başarısız bel sendromunun tedavisinde epidural enjeksiyonlar yararlı olabilir; eğer varsa, operasyon yerinde sinir çevresinde oluşmuş olan ve sinire baskı uygulayarak şikayetlere yol açan yapışıklıkların eritilmesi amacıyla epidural lizis işlemi uygulanır. Bir başka tedavi yaklaşımı da etki altında olan sinire radyofrekans termokoagülasyon yöntemiyle akım uygulayarak ağrıyı iletmesinin önlenmesidir.

Tedavide yukarıda saydığımız Girişimsel yöntemleri tamamlayıcı olarak çeşitli fizik tedavi programları da uygulanır. Fizik tedavi programı içinde hastalar bel okulu eğitimine de alınırlar.

Sayılan tüm bu tedavi yöntemleri merkezimizde uygulanmaktadır.