Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
Sakroiliak Ağrı

Bel bölgesindeki diğer bir ağrı kuyruksokumu kemiğini leğen kemiğine bağlayan eklemde meydana gelen ağrılardır. Belin alt bölgesinde yine bel fıtığı ile karıştırılabilecek bir ağrı biçimidir. Aşırı ağır kaldırma; aniden öne eğilme, ters hareket, düşme gibi nedenlere oluşabilir.

Belin alt bölgesinde ağrı, öne yana harekette kısıtlılık ve ağrı, uzun süre oturunca ağrı, kalça bölgesinde ağrı ortaya çıkar. Düz radyografi, BT ve MR ile tanı konabilir.

Tedavisinde ilk iki üç gün bölgeye günde 3-4 kez buz tatbiki ve Ağrı kesiciler uygulanır. Yeterli olmadığı taktirde sakroiliak ekleme giden sinirlere görüntüleme altında önce lokal anestezik ve steroid enjekte edilir. Hastada rahatlama görülürse yine görüntüleme altında radyofrekans termokoagülasyon uygulanır.