Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
Boyunda Sinir Sıkışması - Boyun Fıtığı

Boyunda Sinir Sıkışmasının Nedenleri Nelerdir?

 

 • Boyundaki bir diskin yırtılarak fıtıklaşması, boyundaki eklemlerde oluşabilecek kireçlenme gibi bozukluklar veya darbe gibi diğer yaralanmalar sinirlere bası yaparak hasara yol açabilirler.
 • Yaşlı kişilerde disklerde ve eklemlerde yaşa bağlı değişiklikler de sinirlere basıya neden olabilir.
 • Gençlerde ise sinir hasarının en önemli nedeni boyun fıtığıdır. Fıtıklaşan disk sinire bası yaparak ağrıya neden olur. Belde olduğu gibi boyunda da fıtık olabilir.
 • Omurları birbirinden ayıran diskler yarı eklem sayılırlar. Disk, ortasında jel kıvamında bir madde ve bunu çevreleyen yastıkçıklardan oluşur.
 •  Bu yastıkçıklardan daha dışta olanlar içtekilere göre serttirler. Yaşın ilerlemesi ve travmaya maruz kalma durumlarında bu yastıkçıklar yıpranmaya başlar. Dıştaki tabaka giderek incelir, ani yapılan ters bir hareket sonrasında yırtılır.
 • İçteki jel kıvamındaki madde bu yırtıklardan dışarı doğru kayarak, omurilikten çıkıp kola giderek o bölgelere hareket emri veren veya o bölgelerin duyusunu algılamayı sağlayan sinirlere baskı yapar. Böylece boyun-kol ağrısı ve o kolda uyuşma, karıncalanma, bazen de güçsüzlük hissedilir.

Boyunda Sinir Sıkışmasının Belirtileri Nelerdir?

 • Boyundaki sinir sıkışmasının başlıca belirtisi kola, boyna, göğse ve/veya omuzlara yayılan ağrıdır.
 • Parmaklarda ve ellerde uyuşma ve karıncalanma ile kas güçsüzlüğü de görülebilir. Diğer belirtilerden biri de ellerde koordinasyon (eşgüdüm) kaybıdır.
 • Sinir seviyesinin hangi seviyede (yani hangi omur düzeyinde) olduğuna bağlı olarak, ağrı ve güçsüzlük değişik bölgelerde hissedilir.
 • C4 ve C5 omurları arasındaki sinir (C5 kökü) sıkışırsa boyun kökünde omuzlara ve üst kola yayılan ağrı oluşur. Biseps kasında güçsüzlük ve omuzda his kaybı görülür.
 • C5 ve C6 omurları arasındaki sinir (C6 kökü) sıkışırsa boyundan omuza ve kürek kemiğine doğru yayılan ve kolun dış tarafına doğru inen bir ağrı oluşur. Biseps kasında güçsüzlük, baş parmak ve işaret parmağında uyuşukluk hissedilir.
 • C6 ve C7 omurları arasındaki sinir (C7 kökü) sıkışırsa boyundan ve omuzdan kolun yan yüzüne ve orta parmağa yayılan bir ağrı oluşur. Triseps kasında güçsüzlük, el sırtında ve orta parmakta uyuşma hissedilir.
 • Hastalar ellerini başlarının üstüne koyduklarında ağrı ve uyuşukluğun kaybolduğunu belirtebilirler. Çünkü bu durumda omurlar arasındaki açıklık arttığından sinir üzerindeki baskı azalır.

Boyun fıtığının tedavisi nasıl yapılır?

Boyun fıtığının tedavisi  hem sinir kökü üzerindeki baskıyı azaltmaya hem de belirtileri hafifletmeye yöneliktir.

 • Böyle durumlarda ilaç tedavisinin yanı sıra öncelikle istirahat, daha sonra fizik tedavi uygulanır.
 • Fizik tedavi; boyun traksiyonu (çekme), boyun hareketleri, egzersizler ve ağrıyı ortadan kaldırıcı diğer yöntemlerden oluşur.
 • Fizik tedavi yeterli gelmediği zaman son zamanlarda gelişen tekniklerle bölgeye iğne (epidural steroid enjeksiyonu) veya kateter (epidural lizis) adı verilen ince sondalarla girilerek ilaç verilmesi düşünülür. Doğrudan diskin içine elektrotla ulaşarak diskin ısıtılması ile içinin basıncı düşürülmeye çalışılır.
 • Eğer sinir üzerindeki bası çok şiddetliyse, kas güçsüzlüğü ileri boyuttaysa, fıtıklaşan disk kısmını çıkarmak ya da sinirin omurgayı terk ettiği boşluğu genişletmek üzere cerrahi tedavi uygulanabilir.

Hangi tedavi uygulanırsa uygulansın daha sonra hastanın  düzenli olarak boyun egzersizlerini yapması ve boyun koruma prensiplerine uyması  ağrının sık tekrarlamasını önleyebilir.