Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonları ağrıya neden olabilir. Ayrıca enfeksiyonun böbreklere yayılması halinde çok daha ciddi bir sağlık sorunu haline gelebilir. Kadınlar idrar yolu enfeksiyonlarına daha yatkındır. Tüm kadınların beşte biri yaşamlarında en az bir kez bu durumu geçirirler. Hatta pek çoğunda birden fazla sayıda idrar yolu enfeksiyonu görülür.

https://agritr.com/images/karin8.png

Boşaltım sisteminde böbrekler, böbreklerden mesaneye idrarı taşıyan ve üreter denilen kanallar, mesane ve idrarın mesaneden dışarı atıldığı üretra denilen kanal bulunur. Boşaltım sisteminde yer alan bu yapıların tümünde enfeksiyon görülebilir. Fakat en sık alt bölümü oluşturan mesane ve üretrada enfeksiyon oluşur.

İdrar yolu enfeksiyonlarında yanma ve sızlama tarzında ağrı ortaya çıkar. Bu ağrı özellikle idrar yaparken alevlenir. Enfeksiyon boşaltım sisteminin üst bölümünü oluşturan böbreklerde yer aldığında ağrı ilgili tarafta künt bir yan ağrısı şeklinde hissedilir.