Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
Beyin tümörlerine bağlı baş ağrıları

  • Baş ağrısından yakınan hastaların çoğu hemen beyin tümöründen kuşkulanırlar. Dahası hekime başvurmalarının temel nedeni budur.
  •  Bu kuşkuyu yenmek için çok gelişmiş tetkik araçlarından yararlanmak isterler. Baş ağrılı hasta sayısının ne denli yüksek olduğu göz önüne alınırsa, bu durumun toplumsal bir sorun haline geldiği görülür. Bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans (MR) gibi ileri tetkik yöntemleri çoğu kez gereksiz yere sırf hasta istediği için kullanılır hale gelmiştir.
  • Beyin tümörlerine bağlı baş ağrıları diğer baş ağrılarına göre çok daha seyrek görülür. Beyin tümörlerinde baş ağrısı genellikle tek başına seyretmez. Baş ağrısının yanı sıra tümörün bulunduğu bölgedeki sinirlere göre başka bulgular da ortaya çıkar.

Vücudun belirli bir bölgesinde karıncalanma, uyuşukluk ya da baş dönmesi ortaya çıkabilir. Ayrıca kitle büyüdükçe bulantı ve kusma tabloya eklenir. Beyin tümörlerindeki baş ağrısının en önemli özelliklerinden birisi ağrının gittikçe artması ve Ağrı kesicilere yanıt vermemesidir.