Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
Son Bağırsak (Rektum) Kanseri Ağrısı

Son bağırsak kanserlerinde akut olarak çok şiddetli ağrı gelişir. Uygun cerrahi girişim ile kanserli dokunun çıkarılmasıyla ağrı azalacaktır. İleri dönemde ise nüksler veya küçük de olsa metastazlar değişik karakterde ağrıya yol açabilirler.

Hastalığın başlangıç aşamasında, rektum bölgesindeki rahatsızlığın tek belirtisi ağrı olabilir. Hastaya ağrının niteliği sorulduğunda endişe ve korkunun ön planda olduğu, hatta kendilerini son derece umutsuz hissettikleri gözlenir. Sorunun psikolojik boyutu ve endişe hali, ağrı tedavisini güçleştiren, sosyal dengeyi bozan, hastanın hayatla bağının kesilmesine neden olan bir unsurdur.

Son bağırsak kanseri ağrısını kesebilmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Sistemik ağrı kesici ilaçların yeterli olmadığı hastalarda çeşitli sinir blokajları uygulanır veya morfin pompası yerleştirilmesi yoluna gidilir.