HAKKIMIZDA

İstanbul Ağrı Merkezi

Algomed Aş. İstanbul Ağrı merkezi
Algomed Aş. İstanbul Ağrı merkezi
Algomed Aş. İstanbul Ağrı merkezi
Algomed Aş. İstanbul Ağrı merkezi Fizyoterapi
Algomed Aş. İstanbul Ağrı merkezi

Tıbbın genel ahlaki kuralları içinde hastanın bilimsel değerlerden ödün vermeden incelenmesi ve bir sonuca varılması ön koşuldur. Bu da ancak her dalın kendi sınırları içerisinde sınırlı kalma dürüstlüğü ile mümkündür. Hastanın yalnızca hekimin denetiminde tedavisi yeterli değildir.Hastanın yakındığı ağrı konusunda eğitilmesi, ağrısı ile kendisinin başa çıkma yöntemlerinin öğretilmesi, kullandığı ilaçlar konusunda bilgilendirilmesi ile gerçek anlamda başarı sağlanabilir. İstanbul Ağrı Merkezi bu amaçlarla 2000 yılında Prof. Dr. Serdar Erdine tarafından kuruldu.

Ulaşım ve iletişim olanaklarının artması ile artık dünya, bir bütün haline geldi. Gelişen teknolojik olanakların paylaşılması, bilgi birikimlerinin tüm insanlığın hizmetine verilmesini sağladı. Artık hastalar çok kısa sürede inanılmaz bir bilgi ağının içerisinde kendi rahatsızlıklarıyla ilgili bilgilere, tedavi yöntemlerine ulaşabiliyorlar. Artık sorgulayan, araştıran, tedavi yöntemlerini paylaşan yeni bir hasta profili var. Tıbbın da bu gelişim karşısında kendine çeki düzen vermesi,hastalarının şikayetlerini , tedavi yöntemlerini paylaşması gerekiyor.

İstanbul Ağrı Merkezi bu ilkeler ışığında çalışmalarını sürdürüyor.

Prof.Dr. Serdar ERDİNE Girişimsel Yöntemler

Merkezimize başvuran hastalar elemanlarımız tarafından karşılandıktan sonra önce uzman bir hekim tarafından değerlendiriliyor. Daha sonra yine bir ekip halinde Prof. Dr Serdar Erdine ve diğer öğretim üyeleri tarafından ele alınıyor ve değerlendiriliyor. Hastanın tanısı konduktan sonra hasta ve yakınlarına hem hastalıkla ilgili hem de uygulanması düşünülen tedavi yöntemleri ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Bu sırasa hastaya uygulanacak olan tedavi yöntemlerinin yararları, zararları, olası etkileri ve yan etkileri ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra hasta ve yakınlarının onamı alınıyor. Ağırlıklı olarak girişimsel yöntemlerin uygulandığı merkezimizde hasta girişim onayı verdikten sonra hastamız üç-dört saatlik bir açlık süresinden sonra tedaviye alınıyor. Tedavisi uygulanan hasta bir hafta sonra, biray,ikiay ve üç ay sonra kontrollerden geçiriliyor.

Hastayla ilgili her türlü tıbbi bilgi yazılı olarak elde edilmesinen yanısıra bilgisayar ortamında saklanıyor. Merkezimizin 10 yıllık bir hasta arşivi bilimsel olarak saklanıyor ve uygulanan tedavi yöntemlerinin istatistiksel olarak değerlendirilerek bilimsel ortamda diğer meslektaşlarımızın bilgilerine sunuluyor.


Önemli olan kısa bir zaman dilimi içerisinde ağrının dindirilmesi değil, yaşam boyu ağrı ile başa çıkmanın yollarının bilinmesidir. İstanbul Ağrı Merkezi hastaları tek tek bilgilendirdiği gibi, zaman zaman kurslar düzenler, hasta eğitimi ile ilgili kitapçıklar, broşürler yayınlar.

İstanbul Ağrı Merkezi hastalarına hizmet vermenin yanısıra ülkemizden ve yurtdışından gelen meslektaşlarımızın görgü ve bilgilerini artırmak üzere eğitim hizmeti de vermektedir. Ülkemizden ve yurtdışından gelen genç meslektaşlarımız merkezimizdeki uygulamaları görmek,hasta değerlendirilmesi sırasında bilgilerini artırmaktadırlar.Prof.Dr. SERDAR ERDİNE
İstanbul Ağrı Merkezi

Tüm Hakkı Saklıdır. Copyright© Algomed Sağlık Hizmetleri 2019

Powered By