Splanknik Sinir Bloğu

  • Splanknik sinirler ya da sinir zinciri omurganın her iki tarafında, bel hizasındaki omurlara yapışık olarak seyreder ve çölyak pleksus gibi üst batın organlarına sinir verir.
  • Çölyak pleksus bloğunun uygulanabileceği her durumda splanknik sinir bloğu da uygulanabilir.
  • Yine görüntüleme altında her iki yandan splanknik sinire ulaşılır. Doğru yerde olup olmadığı görüntüleme altında boyalı madde verilerek teyit edilir.
  • Bölgeye 2-3 ml kadar nörolitik ilaç zerkedilir.
  • İşlem ağrısızdır. İşlemden sonra da hastada herhangi bir ağrı görülmez.
  • En önemli yan etkisi iğnenin akciğere doğru yönelmesi ve pnömotoraks adı verilen, akciğer havalanmasının bozulmasıdır.
  • Hem çölyak pleksus bloğu hem de splanknik sinir bloğu çok deneyimli hekimler tarafından uygulanmalıdır.  Aksi takdirde yukarıda sözü edilen komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Prof.Dr. SERDAR ERDİNE
İstanbul Ağrı Merkezi

Tüm Hakkı Saklıdır. Copyright© Algomed Sağlık Hizmetleri 2019

Powered By