Sinir Blokları

Sinir bloğu nedir?

Sinirleri tahrip etmek için kullanılan ilaçlara nörolitik, yani siniri tahrip eden ilaçlar adı verilir.

Nörolitik bloklar siniri tahrip etmeye dayanan bloklardır

Beyin ve omurilikten çıkan sinirler önce sağ sol olarak ikiye ayrılarak daha sonra alt dallarını vererek bütün vücuda dağılırlar. Bu sinirler beyin ve omuriliğe arızalı bölgelerden haber getirirler. Genellikle bu haber ağrı biçiminde beyne yansır.

Sinir bloğu nasıl uygulanır?

Mutlaka deneyimli bir hekim tarafından uygulanması gerekir. Tahrip edilmesi düşünülen sinir önce mevzi uyuşturucu (lokal anestezi) verilerek geçici bir süre ile devreden çıkarılır. Bunun amacı hem yöntemin etkili olup olmayacağının görülmesi hem de hastanın bu hissi yaşamasıdır. Hastanın ağrısı geçerse ve bölgeye giden ağrı hissi olmadan yaşayabileceğini belirtirse yöntem uygulanır.

Her sinir tahribe uygun değildir. Önemli olan hastada kuvvet kaybı, felç meydana gelmeden sinirin tahribidir. Bu nedenle bazı sinirler tahrip edilebilir.

Hangi durumlarda sinir bloğu uygulanır?

Sinir bloğu uygulanabilecek durumlar şu şekilde sıralanabilir.

 • Baş bölgesiyle ilgili kanserlerde uygulanan nörolitik bloklar
 • Mide, karaciğer, pankreas kanserlerinde uygulanan nörolitik bloklar
 • Alt batında bulunan, rahim, böbrek ve prostat kanserlerinde uygulanan nörolitik bloklar
 • Makat ve çevresinin kanserlerinde uygulanan nörolitik bloklar
 • Kaburga metastazlarında uygulanan nörolitik bloklar
 • Damarlarla ilgili nörolitik bloklar
 • Sinir tahribi nasıl gerçekleştirilir:
 • Sinir tahribi ameliyathane koşullarında görüntüleme altında gerçekleştirilir.
 •  Hasta ameliyathaneye alınır. Damar yolu açılır. Damar yolundan hastayı sakinleştirici ilaçlar verilir.
 • Hedefteki sinir görüntüleme altında belirlenir. İğneye benzer elektrodlarla sinire ulaşılır. Sinir uyarılır. Siniri uyarmanın amacı hareket sinirlerinin tahrip edilmemesini sağlamaktır.
 • Daha sonra sinir ve çevresine, her sinir için farklı miktarda nörolitik ajan verilir.
 • Yan etkileri nelerdir?
 • Tahrip edici  madde verilirken çok dikkatli olunması, maddenin başka sinirlere yayılmamasının sağlanması gerekir.
 • Tahrip edilen sinirin dağıldığı bölgede ağrı azalır veya geçer. Ancak bölgede tahrip edilen sinire göre uyuşukluk gelişebilir.
 •  Çok seyrek de olsa, sinir tahribinden sonra sürekli, yanma tarzında bir ağrı ortaya çıkabilir.
 • Baş bölgesiyle ilgili nörolitik bloklar; Kafatasının  hissiyatını sağlayan trigeminal sinir ve dallarıdır. Kafatasını saran kanserlerde trigeminal sinir veya dalları tahrip edilebilir.Beyin metastazlarında ise bu yöntemler uygulanamaz.

Trigeminal sinirin üç dalı vardır. Birincisi alt çeneye, ikincisi üst çeneye üçüncüsü ise göz bölgesine gider. Bu sinirlerin tamamı kafa tabanında sinirin çıktığı bölgede tahrip edilebilir.

Kanserli hastalarda bu tahrip ya nörolitik ilaçlar verilerek, ya da radyofrekans termokoagülasyonla sinirin yakılmasıyla gerçekleştirilir. Tek bir dalı tutan kanser ağrılarında ise sadece o bölgeye giden sinir yine iğnelerle ulaşılarak tahrip edilir.

 • Mide, karaciğer ve pankreas kanserlerinde uygulanan nörolitik bloklar
   • Çölyak Pleksus bloğu
   • Splanknik sinir bloğu
Prof.Dr. SERDAR ERDİNE
İstanbul Ağrı Merkezi

Tüm Hakkı Saklıdır. Copyright© Algomed Sağlık Hizmetleri 2019

Powered By