Omurgaya yönelik girişimler

Omurgamızı tanıyalım.

Omurgamız  omur adı verilen 33 kemikten oluşur. Kafa tabanından kuyruk sokumuna kadar uzanır. Baş ve vücudu desteklemek üzere bir silindir şeklinde gelişir. Çevresini kaslar, bağlar ve diğer dokular sarar. Her bir omurun içinde bir delik vardır. Bu delikler birleşerek bir silindir oluşturur ve bu silindirin içinden omurilik geçer. Her bir omur arasında sürtünmeyi önlemek ve hareketliliği sağlamak üzere disk adını verdiğimiz yumuşak yastıklar vardır. Bel fıtığı veya boyun fıtığı işte bu yastıklarda meydana gelen kayma veya yırtılmalardan meydana gelir.

Omurganın görünüşü

Boyun bölgesinde 7 omur bulunur. Bu omurlar göğüs ve kafa arasındaki dengeyi sağlarlar.

Göğüs bölgesinde 12 omur bulunur. Bu omurlar bel ve baş arasındaki dengeyi sağlarlar. Bu omurlara kaburgalar ve kaslar birleşerek göğüs kafesini oluşturur.

Bel bölgesinde 5 omur vardır. Vücudun en kuvvetli ve sert omurları bu bölgededir. Bel omurlarına bel bölgesinin kasları ve omurlar arası bağlar bağlanır .

Bel omurlarının altında leğen kemiği ve kuyruksokumu vardır.

Bel ağrısı genellikle bir omuru normal pozisyonunda tutan bir bağ ya da kasın gerilmesine bağlıdır. Bu kaslar ve bağlar zayıfladığında, omurga bütünlüğünü yitirir, bu da ağrıyla sonuçlanır.  Sinirler vücudun her yerine omurilikten dağıldığından, bel sorunları  neredeyse vücudun her yerinde ağrı ve güçsüzlüğe neden olabilir.

Boyun ,sırt ve bel ağrıları  bu bölgede bulunan  kasların, eklemlerin,disklerin ve omurilikten çıkan sinirlerin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıkar.

Omurgada ağrılı bölgeler

Omurgadan kaynaklanan ağrılarda birçok tedavi yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemler arasında ilaç tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon,girişimsel yöntemler,beyin cerrahisi ve omurga cerrahisinin uyguladığı ameliyatlar yer alır. Bu yöntemlerin her biri hastaya göre belirlenmeli ve belirli bir sırayla uygulanmalıdır.

Boyun, sırt ve bel bölgesinde omurgaya yönelik girişimsel yöntemler acil cerrahiye gerek duyulmayan, diğer geleneksel yöntemlerle iyileştirilemeyen bel, sırt ve boyun ağrılarında uygulanır. Girişimsel yöntemlerin geçmişi yaklaşık 30 yıl öncesine dayanır ve tüm uygulanan girişimsel yöntemlerin güvenilirliği kanıtlanmıştır.

Omurgaya yönelik girişimler

1.Boyun bölgesine uygulanan girişimsel yöntemler

                        Epidural  enjeksiyonlar

                        Faset eklemlere yönelik girişimler

                        İntradiskal  yöntemler

                        Radyofrekans termokoagülasyon

                        Stellar Ganglion bloğu

                        Hıçkırık tedavisi (Frenik sinir bloğu)

2.Sırt bölgesine uygulanan girişimsel yöntemler

 • Epidural  enjeksiyonlar
 • Faset eklemlere yönelik girişimler
 • İntradiskal  yöntemler
 • Radyofrekans termokoagülasyon
 • Torakal sempatik blok

3.Bel bölgesine uygulanan girişimsel yöntemler

 • Epidural  enjeksiyonlar
 • Faset eklemlere yönelik girişimler
 • İntradiskal  yöntemler
 • Radyofrekans termokoagülasyon
 • Lomber sempatik blok
 • Hipogastrik sinir bloğu
 • İmpar Ganglion Bloğu
 • Sakroiliyak eklem enjeksiyonu
Prof.Dr. SERDAR ERDİNE
İstanbul Ağrı Merkezi

Tüm Hakkı Saklıdır. Copyright© Algomed Sağlık Hizmetleri 2019

Powered By