Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
h. Perkütan kordotomi

  1. Perkütan Kordotomi:

  2. Radyofrekans teknikleri içerisinde en riskli olanıdır. Ağrı sinirler aracılığı ile omuriliğe taşınır oradan beyne iletilir.
  3. Kordotomi omurilik içerisindeki bu ağrı yollarının tahrip edilmesidir.
  4. İlk geliştirilen radyofrekans yöntemlerinden birisi olmasına rağmen artık çok az sayıda uygulanmaktadır.
  5. Uygulama sırasında hasta tamamıyla uyanık olmalıdır.
  6. Elektrodla  bilgisayarlı tomografi eşliğinde omurilikteki ağrı yollarının olduğu bölgeye ulaşılır.
  7. Elektriksel uyaranla doğru yerde olduğu anlaşıldıktan sonra 1 milimetrekarelik bir alan tahrip edilir.
  8. Çok etkili bir yöntem olmasına rağmen felç riski olduğu için ancak hiçbir ağrı tedavi yöntemi etkili olmadığı zaman uygulanmalıdır.
  9. Kordotomi çok riskli bir yöntem olduğu için ancak çok sınırlı sayıda merkezde uygulanmaktadır.

 

kişi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu  maske, karanlık içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Perkütan kordotomi uygulaması