Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
Ağrılı hastalarda kullanılan görüntüleme yöntemleri

Ağrılı hastalarda kullanılan görüntüleme yöntemleri

Ağrılı hastalarda ağrının nedenini, yerini ve şiddetini belirlemek için çeşitli görüntüleme yöntemleri
kullanılır. Bu yöntemler, doktorlara tanı koymada ve uygun tedavi planını belirlemede yardımcı olur. İşte
ağrılı hastalarda yaygın olarak kullanılan bazı görüntüleme yöntemleri:
1. Röntgen (X-Ray):
Kemik kırıkları, çıkıkları ve artrit gibi kemik sorunlarını değerlendirmek için kullanılır.
Akciğer ve kalp gibi organların genel yapısını incelemek için de kullanılabilir.
2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR veya MRI):
Yumuşak dokuların (kaslar, bağlar, sinirler, beyin) detaylı görüntülerini sağlar.
Omurga sorunları, disk hernisi, bağ yaralanmaları ve sinir sıkışmaları gibi durumları değerlendirmek için
kullanılır.
Beyin ve omurilik ile ilgili detaylı bilgi verir.
3. Bilgisayarlı Tomografi (BT veya CT):

Kemik, yumuşak doku ve kan damarlarının kesitsel görüntülerini sağlar.

Travma, tümörler, enfeksiyonlar ve iç organların durumunu değerlendirmek için kullanılır.
Hızlı ve detaylı görüntüleme imkanı sunar, acil durumlarda sıkça tercih edilir.
4. Ultrasonografi (USG):
Yumuşak doku, kas, tendon ve organların görüntülenmesinde kullanılır.
Karın ağrıları, gebelik takibi, eklem ve kas problemleri için uygundur.
Doppler ultrason, kan akışını ve damar hastalıklarını değerlendirmek için kullanılır.
5. Sintigrafi (Kemik Sintigrafisi):
Kemiklerin detaylı incelenmesi için radyoaktif maddeler kullanılarak yapılan bir taramadır.
Kemik tümörleri, enfeksiyonlar, kırıklar ve artrit gibi durumları değerlendirmek için kullanılır.
6. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET):
Metabolik aktiviteyi ve organların işlevini değerlendiren bir nükleer tıp görüntüleme yöntemidir.
Kanser teşhisi ve takibi, kalp hastalıkları ve beyin hastalıklarını değerlendirmek için kullanılır.
7. Floroskopi:
Canlı X-ray görüntüleri sağlar.
Genellikle omurga enjeksiyonları, kateter yerleştirme ve bazı cerrahi işlemler sırasında kullanılır.
Bu yöntemler, hastanın şikayetlerine, ağrının yerine ve doktorun klinik değerlendirmesine göre seçilir.
Görüntüleme sonuçları, hastanın genel durumu ve diğer test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek,
doğru tanı ve tedavi planı oluşturulur.