İSTANBUL AĞRI MERKEZİ

"Kas - Kemik Ağrıları"

 

Kas - Kemik Ağrıları

Kas Hastalıkları

Polimiyaljiya Romatika
30 yaş üzerinde 100.000’de 54 sıklığında görülür.

Primer Fibromiyalji Sendromu

30 ila 40 yaşlarında sıktır. Kadınlarda 5 misli sık görülür.

Kemik Hastalıkları

Osteoporoz: Kadınlarda 50-60 yaşlarda yüzde 40-55, 60-70 yaşlarda yüzde 65-75, 70-80 yaşlarda yüzde 85-90 sıklığında görülür.

ABD’de 1986’da 50 yaşından büyük 24 milyon kadında osteoporoz saptanmıştır. Her yıl osteoporoza bağlı 1 milyon fraktür meydana gelmektedir. Her yıl 30 bin hasta ortalama 12 gün osteoporoza bağlı fraktür nedeniyle hastanede yatmaktadır ve tedavileri için 7 milyar dolar harcanmaktadır.

Paget Hastalığı

40 yaş sonrasında yüzde 3 sıklığında rastlanılır. Erkeklerde sıktır.

"Sayılarla Ağrı" Sayfasına Geri Dön...