İSTANBUL AĞRI MERKEZİ

"Kanser Ağrıları"

 

Kanser Ağrıları

Dünyada her yıl 7.2 milyon yeni hasta kansere yakalanmaktadır. Her yıl 4.9 milyon kişi kanserden ölmektedir. Tüm dünyada prevalans 15.1 milyon kadardır.

Kanser Ağrısı: Akciğer kanserinde %71, Pankreas kanserinde %72, göğüs kanserinde %77, prostat kanserinde %56, serviks kanserinde %56 oranındadır.

Kanserde (ortalama %64) oranında ağrı ortaya çıkmaktadır.
1986’da tüm dünyada 8.8 milyon kanserli hasta ağrıdan şikayetçi olmuştur.

Değişik dönemlerdeki kanserlerde ortalama %51 oranında ağrı ortaya çıkmaktadır. Terminal (son) dönemde bu oran % 74’e çıkmaktadır.

İlk tanıda: %20-50 oranında hastada ağrı saptanmaktadır.

Terminal dönemde: Orta-şiddetli ağrı: %40-50 hastada, çok şiddetli ağrı: %25-30 hastada gözlenmektedir.
Ağrının nedeni: Kansere bağlı %62, tedaviye bağlı: %28, kanser dışı: %10.

Akut Ağrı:

Erken: Meme, prostat, rektum kanserinde %40-50 hastada.
Geç: Uterus, serviks kanserinde %20 hastada saptanır.

Kranyal Nevraljiler

Trigeminal nevralji 50-70 yaş arasında, kadınlarda (%60) sık görülür.

Baş Boyun Kanseri

Her yıl 35.000 yeni hasta baş boyun kanserine yakalanmakta, her yıl 14.000 hasta ölmektedir. Erkeklerde %7, kadınlarda %4.4 sıklığında görülmektedir.

Mortalite %3.11 kadar olup tanı erken dönemde yapılırsa kurtulma oranı %70’i bulmakta, metastaz geliştikten sonra ise bu oran %30’a düşmektedir.

Metastazlar: Oral %7, nazal %10, orofarinks %15, nazofarinks %28 oranında görülmektedir.

Özofagus Kanseri

ABD’de 1987’de 9700 yeni hastada özofagus kanseri saptanmış olup yine aynı yıl 8800 hasta özofagus kanseri nedeniyle ölmüştür.

ABD’de sıklık: Yüz binde erkeklerde 6, kadınlarda 1.6.

Asya’da sıklık: Yüz binde 140.

Afrika’da sıklık: Yüz binde 246 kadardır. 

Akciğer Kanseri

ABD’de, 1987’de 150.000 hasta (99 bin erkek, 51 bin kadın) akciğer kanserine yakalanmıştır. Aynı yıl 136.000 kişi (92 bin erkek, 44 bin erkek) akciğer kanserinden ölmüştür. Erkeklerde 35 yaşın üzerinde en sık rastlanan kanser türüdür. Kadınlarda ise 64 yaş üzerinde 2.sıklıkta rastlanmaktadır. Tüm kanser ölümlerinin %36’sını akciğer kanseri oluşturmaktadır. 5 yıl yaşama oranı erkeklerde %30, kadınlarda %15 kadardır. Tüm ölümlerin 100000’de 70’i akciğer kanseri nedeniyledir. Terminal dönemde hastaların %73’ünde (99000) ağrı ortaya çıkmaktadır. Mediasten tümörlerinde superior vena cava sendromu nedeniyle sıklıkla baş ağrısı olur.

Batın Kanserleri

ABD’de 1986’da 5.8 milyon hasta karın+böbrek ağrısı nedeniyle doktora başvurmuştur. 1987’de ABD’de 224.000 yeni batın kanseri (125.000 ölüm); 220.000 böbrek kanseri (9400 ölüm) saptanmıştır. Halkın %20’si batın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurmuştur, başvurmayanlarla birlikte bu oran % 45’e erişmektedir.

"Sayılarla Ağrı" Sayfasına Geri Dön...