İSTANBUL AĞRI MERKEZİ

"Bizden Haberler"

14.03.2011

2012 Tıp Hizmet Ödülü Prof. Dr. Serdar ERDİNE’ye verildi.

İstanbul Tabip odası tarafından her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri bünyesinde düzenlenen Tıp Hizmet Ödülü, Algoloji-Ağrı Biliminin kurulması konusunda Türkiye’de ve uluslararası alandaki katkıları nedeniyle Prof. Dr. Serdar Erdine’ye verildi.

Ödül  17 Mart 2012 Cumartesi günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Cemi Demiroğlu aditoryumunda düzenlenen bir törende Prof. Dr. Serdar Erdine’ye verildi.

 

04.02.2012

Dünya Ağrı Enstitüsü Vakfı Kuruldu,Serdar ERDİNE Vakfın CEO’luğuna getirildi.

1993 yılında kurulan ve kurucuları arasında Prof. Dr. Serdar Erdine’nin de bulunduğu Dünya Ağrı Enstitüsü,Dünya Ağrı Enstitüsü Vakfını kurdu. Vakfın amacı ağrı konusunda hekimlerin eğitimi,halkın ağrı konusunda bilincinin artırılması ve hastaların ağrılar ve ağrı tedavileri konusunda eğitimi ve bu eğitimin yaygınlaştırılması olacak.

2008-2011 yılları arasında Dünya Ağrı Enstitüsü başkanlığını yürüten Prof. Dr Serdar ERDİNE vakfın CEO luğuna getirildi.

Dünya Ağrı Enstitüsü 6. Dünya Ağrı Kongresi 4-6 Şubat Tarihlerinde Miamide,Prof. Dr. Serdar ERDİNE Başkanlığında toplandı

Dünya Ağrı Enstitüsünün her iki yılda bir yapılan dünya kongrelerinin altıncısı,4-6 Şubat tarihlerinde Miamide  Prof.Dr. Serdar Erdine Başkanlığında toplandı. Dünya Ağrı Enstitüsü kurucularından ve 2008-2011 tarihleri arasında başkanlığını yürüten Serdar Erdine başkanlığında toplanan kongreye 54 ülkeden 2000 hekim katıldı.

Kongrenin en önemli adımlarından birisi, ağrı konusunda çalışan dört büyük teşkilatın, Dünya Ağrı Enstitüsü,Avrupa Ağrı Teşkilatları Federasyonu, Dünya Ağrı Klinisyenleri Birliği ve Dünya Ağrı Enstitüsü Vakfı’nın bir konsorsiyum kurarak, Miami Bildirgesini yayınlamasıydı. Bu bildirge tüm dünyada ağrı dindirilmesinin bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, ağrı biliminin – algolojinin başlıbaşına bir dal olarak gelişmesi için güçbirliği kararı aldılar. Amerikan media kuruluşlarının katıldığı basın toplantısı sonrasında Bildirge tüm dünyada katılan teşkilatların web sayfalarından imzaya açıldı.

Konsorsiyumun koordinatörlüğüne oybirliği ile Prof. Dr. Serdar ERDİNE getirildi.

Soldan Sağa: Prof. Dr. Serdar ERDİNE,Prof. Dr.Robert van SEVENTER,Prof. Dr Hans KRESS,Prof.Dr. Prithvi RAJ,Prof. Dr. Ricardo Ruiz LOPEZ.

15.07.2011

İstanbul Ağrı Merkezi dünyanın en iyi ağrı merkezleri arasında

İstanbul Ağrı Merkezi,Dünya Ağrı Enstitüsü tarafından Dünyanın en iyi merkezlerini belirleyen proje çerçevesinde “Comprehensive Multidisciplinary Pain Center” olarak belirlendi. 30 merkezin başvurduğu proje çerçevesinde sadece birisi ABD de diğeri Belçikada olmak üzere üç merkeze bu ödül verildi.

İstanbul Ağrı Merkezi hastalarına verdiği hizmetlerin yanısıra genç hekimlerin bilgi ve görgülerini artırmak üzere hem ülkemizdeki hekimlere hem de yurtdışından gelen  hekimlere eğitim hizmeti veriyor.