İSTANBUL AĞRI MERKEZİ

"Bel Ağrıları"

 

Bel Ağrıları

Toplumun %80’i bel ağrısı geçirmiştir. 30-60 yaşlar arasında 1000 kişi başına 1400 işgünü kaybı olmuştur. Her yıl bel ağrısı nedeniyle 19 milyon doktor muayenesi, 200 bin bel cerrahisi girişimi uygulanmaktadır.

1955’de belle ilgili iş kazası oranı %12.4 ‘dür. 1985’de hastaların %50’si bel ağrısı nedeniyle doktora başvurmuştur. Ağrı kliniklerine başvuran hastaların %70-80’i bel ağrılı hastalardır.

65 yaşından sonra işçilerin %50’sinde alt bel ağrısı ortaya çıkar. 1978’de 14 milyon dolar bel ağrısı tedavisi için harcanmıştır. 1979’da 400.000 bel travması gerçekleşmiştir. Ağır sanayide çalışan 1000 işçiden 200’ünde bel travması görülmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra en büyük işgücü kaybı bel ağrısından dolayıdır.

Lumbar disk hernisi: Alt bel ağrısı olanların %1’inde cerrahi disk girişimi gereklidir.

Failed back: Disk ameliyatlarında cerrahi başarısızlık oranı %30 kadar olup hastaların ancak %5’inde yeniden ameliyat gereklidir.

Spondilolistezis: Genel sıklık %6-10 kadar olup 18 yaş civarında sıktır. Eskimolarda %40 oranında rastlanmaktadır.

"Sayılarla Ağrı" Sayfasına Geri Dön...