İSTANBUL AĞRI MERKEZİ

"Baş Ağrıları"

 

Baş Ağrıları

Migren

Genel sıklık %5-10 kadardır. İngiltere’de erkeklerin %10’unda, kadınların %16’sında; ABD’de erkeklerin %20’sinde, kadınların %25’inde saptanmıştır. Genelde erkek/kadın oranı 2/3’dür.

Seyir: Başlangıç 30 yaşın altındadır. 25 ila 54 yaş arası ağrının en şiddetlendiği dönemdir. 50 yaşın üzerinde şiddet azalır. Hastaların %50 ila 60’ında aile anamnezi pozitiftir.

Gerilim Baş ağrısı

Genel sıklık %30 kadardır. Hastaların %76’sında her gün, %14’ünde ayda 10-30 gün, %10’unda ayda 10 günden az ağrı olmaktadır.

Cluster Baş ağrısı (Küme Baş ağrısı)

20-40 yaşlarda başlar. Erkeklerde %0.4, kadınlarda %0.08 oranında gözlenir. Erkeklerde 5-9 kez sıktır.

Posttravmatik Baş ağrısı

Travma sonrası %10 sıklıkta görülür. Genellikle birkaç haftada azalır.

Subakut Baş ağrıları

Temporal arterit: 2/3’ü kadın ortalama 65 yaşta sıktır (50-85) sıklık 100.000’de 17’dir.
Temporomandibüler ağrılar: %3-20 sıklıkta görülür.

"Sayılarla Ağrı" Sayfasına Geri Dön...