İSTANBUL AĞRI MERKEZİ

"Ağrı Sözlüğü"

Ağrı sözlüğü,

Ağrıla ilgili kendine özgü terimler kullanılmaktadır. Bu terimlerin en sık kullanılanları aşağıda açıklanmıştır.

 

Ağrı

Vücudun her hangi bir bölgesinden kaynaklanan, saptanabilen veya saptanamayan bir doku harabiyetine bağlı olan, insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan hoş olmayan bir duygudur.

Ağrı herzaman kişiye özeldir. Eğer hastalar bir duyguyu ağrı olarak tanımlıyorsa o zaman ağrı olarak kabul edilmesi gerekir.

Ağrı eşiği

Kişinin tanımlayabileceği en hafif ağrıdır. Ağrı eşiği her insanda birbirinden farklıdır. Bu nedenle insanlarlar ağrıya karşı farklı yanıt verirler.

Ağrı tolerans düzeyi

Kişinin dayanabileceği en şiddetli ağrı düzeyidir. Ağrı eşiği gibi bu da kişiden kişiye farklılık gösterir.

Ağrı Reseptörü- Nosiseptör

Vücutta bulunan ve ağrıyı algılayan algılayıcı organcıklar

Allodini

Normalde ağrılı olmayan bir uyaranın ağrı oluşturmasıdır. Örneğin, zona çıkmış bir bölgeye dokunduğunuz zaman ağrıl ortaya çıkabilir.

Analjezi

Normalde ağrılı olan bir uyaranın ağrı meydana getirememesidir.

Anesteziya doloroza

Bir bölgede sinir lifleri kesilmiş ve keçeleşmiş olmasına rağmen ağrının ortaya çıkmasıdır.

Denervasyon

Sinirin kesilmesi

Epidural bölge

Omuriliği çevreleyen silindir biçiminde kılıfa verilen isim

Faset eklem

Omurların birbiri üzerine oturması ile meydana gelen eklemler

Merkez sinir sistemi

Beyin,beyin sapı ve omurilikten meydana gelen sinir sistemi

 

Merkezi ağrı

Merkez sinir sistemi yani beyinde meydana gelen bir harabiyet sonrası ortaya çıkan ağrıdır.

Hiperaljezi

Normalde ağrılı uyarana karşı kişinin verdiği yanıtın artmasıdır.

Kateter

İçinden sıvı ilaç geçebilen, misine inceliğinde tüpler

Nevralji

Bir veya birden fazla sinir dağılım bölgesinde duyulan elektrik çarpmasına benzer çok şiddetli bir ağrıdır.

Nörit

Bir sinirde meydana gelen iltihaptır.

Nöropati

Bir sinir bölgesinde meydana gelen fonksiyon bozukluğudur.

Opioid-opiat

Tıpta morfin ve benzeri ilaçların genel adı

Periferik  sinir sistemi

Sinirlerin omurilikten çıktıktan sonra çeşitli bölgelere giden sinir ağlarına verilen isim

Radyofrekans termokoagulasyon

Sinirlere radyodalgalarına benzer akım göndererek sinirin yakılması

Sempatik sinir sistemi

İşeme, dışkılama, terleme, ürperme,damarların açılıp büzüşmesi gibi olayları idare eden sinir sistemi

Semptom

Tek bir tıp bulgusuna verilen isimdir.

Sendrom

Bir çok tıp bulgusunun bir araya gelip hastalık olmuşturmasıdır.

Sinir bloku

Sinirlerin geçici ya da kalıcı olarak iletiminin kesilmesi