İSTANBUL AĞRI MERKEZİ

"Ağrılar(Genel Toplam)"

 

Ağrılar

Kronik Ağrı

ABD Artrit Cemiyeti, Kalp Enstitüsü, Kanser Enstitüsü istatistiklerine göre 1978’de 50 milyon hasta kronik ağrı nedeniyle hekimlere başvurmuştur. Aynı yıl kronik ağrı nedeniyle ABD’de 700 milyon işgünü kaybı olmuş, bu hastaların tedavisi için 60 milyar dolar harcanmıştır.
1983’de 75-80 milyon kişi kronik ağrıdan şikayetçi olmuş, tedavileri için 70 milyar dolar harcanmıştır.

Nöropatiler

Diabetik polinöropati: 10 yıldan uzun süren diabette % 35 sıklıkla polinöropati gelişir.
Pellegra nöropatisi: Pellegrada % 50 sıklığında gelişir.
Alkolik nöropati: Kronik alkoliklerin % 30’unda gelişir.

Kozalji

Periferik sinir travmalarından sonra % 1-5 sıklıkla gelişir. % 82 hastada ilk haftada ortaya çıkar.

Fantom Ağrısı

% 2-97 sıklığında gelişir.
Meme alınmasından sonra: % 22-64 sıklıkta fantom ağrısı görülür.

Güdük Ağrısı

% 10-25 sıklıkta görülür.

Post Herpetik Nevralji

Genel olarak: % 10 sıklıktadır.

Yaşa Göre Sıklık:

Yaş      Sıklık

10-20  % 4
30-40  % 10
40-50  % 33
50-60  % 65
60-70  % 74

Spinal Kord Lezyonu Sonrası Ağrı

% 7.5-40 sıklıkta santral ağrı görülür.

Beyin Lezyonu Sonrası (Talamik Sendrom) Ağrı

15000’de 1 sıklıkla görülür.

Kronik Ağrı ve Depresyon

Kronik ağrıda yüze 22-78 sıklıkta depresyon görülür.
Major depresyonunun sıklığı % 4-5 kadardır. (Erkeklerde % 3, kadınlarda % 6)

Delüzyonel Ağrı

% 2 sıklıkta görülür.

Histerik ve Hipokondriyak Ağrı

% 11-43 sıklığındadır. Erkeklerde kadınlardan iki misli sıktır.

Travma Sonrası Anksiyete ve Ağrı

% 37 sıklığındadır. 

Miyofasyal Ağrı Sendromu

Genel prevalans: Erkeklerde % 26, kadınlarda % 36’dır. 30 ila 49 yaşlarda sıktır.
Latent triger point: Erkeklerde % 45, kadınlarda % 54. En sık baş, boyun, omuz, kol ve lumbar bölgede görülür.

Muskuloskeletal Travma Ağrıları

Mekanik travmalarda % 90 sıklıkta muskuloskeletal sistem etkilenir.
ABD’de 1986’da 54 milyon travma sonucu 84 milyon işgünü kaybı, 2.6 milyon hospitalizasyon için 26 milyar dolar tedavi masrafı olmuştur.

Boyun Ağrısı

Sıklık erkeklerde % 9, kadınlarda % 12 kadardır. Erişkinlerin % 35’inin hayatlarının herhangi bir döneminde boyun ağrısı olmuştur.
Sıklık: 25-30 yaşlarda % 25-30, 45 yaş üzerinde % 50 kadardır.
Genellikle 1-3 hafta sürer. Çalışan erkek işçilerin % 50-80’inde yalnız boyun ağrısı; % 23’ünde brakiyal nevralji gözlenmektedir. Boyun ağrısı ve brakiyal nevralji işçilerin % 51’inde birlikte bulunmaktadır.

Üst Ekstremite Ağrısı

1986’da ABD’de 17.500 hastada üst ekstremitelerde açık yara, kırık, çıkık, burkulma, kontüzyon, yanık, yüzeyel yara, amputasyon nedeniyle 17.900 işgünü kaybolmuş ve tedavi için harcanmıştır.

Koroner Yetersizliği

1984’te ABD’de Morbidite 12.8 milyondur. Mortalite ise 440000/yıldır. Hastaların % 5’i 40 yaşından küçük % 45’i 65 yaşından küçüktür.

Pnömoni

Morbidite 2 milyon/yıl olup her yıl 40000 ila 60000 arasında hasta pnömoniden ölmektedir.

Postmastektomi Ağrısı

Hastaların % 4-6’sında ameliyattan 2 hafta-6 ay sonra ortaya çıkar.

Kronik Pankreatit

Başlangıç yaşı ortalama 38’dir.

Akut Pankreatit

Başlangıç yaşı ortalama 51’dir.

İrritabl Kolon Sendromu

Genel sıklık % 14 ila 22 kadardır. Çocuklarda sık görülür. Kızlarda % 8-13 sıklığında görülür. 5-8 yaşlarda % 12; 9 yaş üzerinde % 30 sıklığındadır.

Kronik Pelvik Ağrı

Binde13 sıklığında görülür. Kadınlarda erkeklerden 4 misli daha sıktır.

Kronik Peptik Ülser

Sıklık % 2.5-7.2 kadardır.

Postoperatif Ağrı

Ağrı Süresi

 Ameliyat

sürekli  

 hareketle

8 gün

sternotomi

% 30-40

% 60-70

4 gün

üst batın  

% 50-75

% 60-70

2 gün 

alt batın

% 35-55

% 50-60

1-2 gün

radikal mastektomi

% 10-30

 

5 gün

böbrek

% 70-85

% 60-70

6 gün

laminektomi 

% 40-50

% 60-70

3 gün

kalça replasmanı 

% 40-50 

% 70-80

3 gün

diz eklemi

% 55-60

% 60-70

2 gün   

prostat

% 65-75

 

2 gün

anorektal

% 50-60

 

Yanık Sonrası Ağrı

ABD’de yılda 2 milyon yanık vakası bildirilmekte, bunlardan 75000’i hospitalize edilmektedir. Greftlemeden 5-6 hafta sonra ağrı başlar, 6 ay kadar sürer.

Vasküler Ağrı

 

Arteriosklerozis obliterans: Erkeklerde ve 50 yaşın üstündeki diabetlilerde sık görülür.

Tromboanjitis obliterans (Burger): Yüzbinde 7-8 sıklığında görülür. 45 yaş altında erkeklerde sıktır.

Raynaud hastalığı: 30 yaşın altında görülür. Hastaların % 60-90’ı kadındır. Genellikle çift taraflıdır.

Raynaud fenomeni: 40 yaşın üzerindeki erkeklerde sıktır. Genellikle tek taraflıdır.

Derin Ven Trombozu: Postoperatuar dönemde hastaların % 30 ila 60’ında görülür. ABD’de yılda 200.000 hasta derin ven trombozuna bağlı akciğer embolisinden ölmektedir.

"Sayılarla Ağrı" Sayfasına Geri Dön...