Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
Bel Ağrısında Bel Okulları’nın Etkinliği:

Bel okulunun amacı kişilere belleri ile ilgili temel bilgileri vermek, sağlıklı bir bele sahip olmak için neler yapılacağını öğretmek, bellerinin sorumluluğunu almalarını sağlamak, bel zorlanmalarının hangi mekanizmalarla geliştiğini anlatmak, günlük yaşamlarında bellerini korumak için hareketlerini nasıl yapacaklarını öğretmektir. Bel okullarında eğitimin esas olmasına karşın her okulda kişilere bir egzersiz programı verilmekte, postürün nasıl düzeltileceği ve düzgün postürün nasıl korunacağı anlatılmaktadır. Bel okulu fikri 1960’lı yıllarda önce İsveç’te doğmuş ve bu okullar 1970’li yıllarda önce Avrupa’da ve sonra dünyada yayılmıştır. Bu okullarda verilen eğitimle hasta problemine olumlu yaklaşmayı öğrenmekte, yanlış bilgilerden arınmakta ve aynı eğitimle verilen gevşeme yöntemleri ile mobilite ve güç artırıcı egzersizleri istekle yapar duruma gelmektedir.

Bel okullarının eğitim programında aşağıdaki konuların bulunması gereklidir:

 • Bel bölgesinin basit anatomisi
 • Basit uygulamalı vücut mekaniği
 • Çalışma ve istirahat dönemlerinde düzgün postürün korunması için görsel eğitim
 • Ergonomik öneriler ve tartışma
 • Gevşeme
 • Egzersizler
 • Korunma yöntemleri

Dünyada bel okullarının eğitim programlarında yukarıdaki konuların esas olarak alınmasına karşın, her bel okulu modelinde üzerinde önemle durulan konular ve eğitimin ağırlık kazandığı dersler farklılıklar göstermektedir. Okul eğitim programı ve süresindeki bu farklılıklar, okula alınan kişilerin özelliklerindeki değişiklikler okulların etkinliği konusundaki araştırmaların sonuçlarının yorumlanmasını güçleştirmektedir.

Bel okullarının başarısı aşağıdaki dört maddede özetlenebilir:

 • Fiziksel kapasiteyi artırma
 • İş koşullarındaki fiziksel zorlamalarla baş edebilir hale gelme
 • Psikolojik durumu düzeltme ve Kronik Ağrı, yetmezlik ile beraber görülen depresyonu azaltma
 • Belin esnekliğini artırma, bel koruma prensiplerini öğreterek ağrı tekrarlarının daha hafif geçirilmesini sağlama veya tekrarları önleme