Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.
Karpal Tünel Hastalığı

 

https://agritr.com/images/omuzkol4.png

 • Karpal tünel hastalığı  elde ve kolda ağrı ve uyuşukluğa neden olan bir rahatsızlıktır. Bu durum kadınlarda daha sıktır ama erkeklerde de ortaya çıkabilir. KTS bileğin aşırı kullanımına bağlı olarak kötüleşir.
 • Karpal tünel bilekte yer alan sekiz küçük kemiğin ve çeşitli bağların oluşturduğu bir geçittir. Karpal tünelin içinden her biri yaklaşık olarak bir kurşun kalem kalınlığında olan dokuz tendon geçer.
 • Bu tendonlar koldaki kasların parmak kemiklerine tutunmasını sağlarlar ve kasların kasılmasıyla parmak hareketleri sağlanır. Ayrıca karpal tünelin içinde elin bir bölümünün duyusunu ve hareketini sağlayan median sinir adındaki bir sinir de yer alır.

Sağlıklı bir bilekte tendonlar, bağlar ve median sinir uyum içinde çalışırlar. Fakat tünelin içinde yer alan yapıların genişlemesi halinde median sinir baskı altında kaldığından hasta parmaklarında, bileğinde ve kolunda ağrı, uyuşma ve karıncalanma hisseder. Bu durum Karpal Tünel Hastalığı olarak isimlendirilir.

 • Karpal tünel hastalığında serçe parmağı haricinde bir veya birkaç parmakta uyuşma, yanma ve karıncalanma en sık görülen belirtidir. Ağrı ve uyuşukluk günün her saatinde olabilir, ancak sıklıkla gece ortaya çıkar ve hastayı uykusundan uyandırır. Zaman zaman ağrı kola doğru çıkabilir, dirseğe hatta omuz ve boyna kadar yükselebilir. Eli sıkmak, masaj yapmak ya da yüksekte tutmak ağrının azalmasını sağlayabilir.

Çeşitli durumlar karpal tünel sendromuna yol açabilir. Bunlardan başlıcaları:

 • Tendonlarda yangı ve ödem
 • Bilek kırıkları ve çıkıkları
 • Bilekte ezilmeye yol açan yaralanmalar
 • Romatoid artrit
 • Şeker hastalığı
 • Median sinirin kalınlaşması
 • Tümörler
 • Hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması)
 • Gebelik
 • Uzun süre koltuk değneği kullanma ve avuç içinde ağırlık taşıma, şeklinde sıralanabilir.

Tedavi

 • Hastaların  büyük çoğunluğunda cerrahi operasyona gerek kalmaksızın tedavi mümkündür.
 • Şikayetleri hafif olan hastalara yapılan konservatif tedavi eli ve kolu dinlendirmeyi ve belirtileri şiddetlendiren aktivitelerden kaçınmayı içerir. Bir başka konservatif tedavi şekli bileklik kullanmaktır.
 •  B-6 vitaminin de şikayetlerde gerileme oluşturması mümkündür.
 • Bir başka tedavi şekli ise karpal tünel içine kortizon enjeksiyonudur. Bu işlemin etkinliği kanıtlanmıştır ve en azından kısa süreli rahatlama sağlar.
 • Bu konservatif tedavi seçenekleri yetersiz kalırsa veya şikayetler çok şiddetliyse karpal tünelin cerrahi operasyonla gevşetilmesi yoluna gidilir.